Ängelholm Helsingborg Airport – porten till Nordvästra Skåne!

En flygplats är en regions uppkoppling till omvärlden. Ängelholm Helsingborg Airport ligger i skärningspunkten mellan Skåne och Halland, vilka är två av de regioner som haft den bästa befolkningsutvecklingen i landet de senaste 40 åren.

Flygplatsen är sedan 2011 privatägd och drivs helt på marknadsmässiga grunder, vilket innebär att det bara är de som använder flygplatsen som faktiskt betalar. Regionens företag och invånare betalar inte en skattekrona för denna del av infrastrukturen.

Regionens näringsliv består till stor del av kontaktintensiva tjänsteföretag där god tillgänglighet och snabba förbindelser är en förutsättning för etablering och drivande av verksamheter. Detta möjliggörs till stor del av flygplatsen.

Turism- och besöksnäringen är en annan viktig och stadigt växande del av regionens näring. Att enkelt kunna ta sig hit och härifrån är avgörande för fortsatt utveckling.

Flygplatsen levererar goda förbindelser till/från Stockholm. Vi trafikerar både Arlanda och Bromma, med sammanlagt 12-14 avgångar varje dag. I övrigt har flygplatsen linjer till Gotland på sommaren och Mora på vintern, samt säsongscharter.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top