Nu planerar vi för framtiden!

Svalövs kommun inleder samarbete med HSB och Midroc för byggnation av nya bostäder. Den största exploateringen på 50 år!

Svalövs kommun ser en ökad befolkningsinflyttning och en större efterfrågan på bostäder. Med en geografiska närhet till regionens större städer och med kommande satsning på persontågstrafik, som ger stationer i Kågeröd och i Svalövs tätort, är kommunen nu redo för en större exploatering.

Det aktuella området ligger strategiskt bra och stationsnära i Svalövs tätort och det är denna möjlighet som gör att parterna nu tittar på olika boendemöjligheter.
– Vad som ska exakt ska byggas på området är inte bestämt, utan alla möjligheter ligger framför oss. Men en satsning i Svalövs tätort kommer att gynna hela kommunen, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordf.

Den planerade exploateringen som enskilt samhällsprojekt är en av de största satsningarna på 50 år i kommunen.
– Samarbete med HSB och Midroc ser vi som ett kvitto på kommunens dragningskraft och attraktivitet, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordf.
– Ett förverkligande av denna expansion öppnar även för framtida satsningar inom hela välfärdsområdet och kommer på sikt att säkra välfärden i hela kommunen, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Med kommande infrastruktursatsningar i kommunen ser också HSB och Midroc en stor potential för bostadsbyggnation i Svalöv.
– Med anledning av regionens utveckling ser vi en stark potential i Svalövs kommun och vi vill gärna vara med och samverka i kommunens utveckling, säger Mikael Jönsson, VD HSB Landskrona.
– Att genomföra projekt i centrala Svalöv ligger i linje med att utnyttja ”det flerkärniga Skåne” på bästa sätt. Där vi, precis som HSB, har sett en potential i takt med förbättrad infrastruktur, säger Magnus Skiöld, VD Midroc Property Development.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top