Fiber till alla tack vare Bjäre Kraft

Enligt den nationella bredbandsstrategin ska minst 90 procent av alla hushåll, företag och offentliga verksamheter i Sverige ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 2020. I landsbygdsområden och på andra ställen där det är glest mellan husen finns naturligtvis utmaningar, men med rätt inställning och driv kan de överkommas.

Bjäre Kraft började bygga ett framtidssäkert bredband för många år sedan. Genom att satsa på fiber i tidigt skede kunde man bygga en bra stomme för de växande stadsnäten i Ängelholm och Båstad kommuner. Klippan och Åstorp har därefter också kopplats på och utvecklingen fortsätter här.
Fiberutbyggnaden har fortsatt och stora områden är redan anslutna, även på landsbygden. Både Ängelholm och Båstad ligger på topp tillsammans med större kommuner som Malmö, Lund och Helsingborg i den senaste mätningen från PTS gällande anslutningsgraden i Skåne.
Att man lyckats så bra har mycket att göra med lokala drivkrafter som arbetar för att regionen ska vara fortsatt attraktiv, i kombination med att Bjäre Kraft lyfter fördelarna med att satsa på fiber. Idag är Bjäre Krafts fiberverksamhet ungefär lika stor som elnätsverksamheten och det tyder på en framtidssäker utveckling.

Satsar på förnybara energikällor
Ytterligare ett exempel på Bjäre Krafts framsynthet är den senaste satsningen på förnybar energi, där man kan erbjuda 100 procents vindkraftsgenererad el. I dagsläget äger Bjäre Kraft 6 vindkraftverk som sammantaget kan producera omkring 38.000 MWh miljövänlig el per år. Det motsvarar uppvärmningen av ungefär 2500 villor.
Bjäre Krafts vd Håkan Eriksson tror att fler satsningar på förnybart kan bli aktuella framöver, det kan vara i form av fler vindkraftverk men kan även bli fråga om småskalig produktion från solceller. Här kan Bjäre Kraft hjälpa kunder som vill montera egna solceller och sälja tillbaka överskottet. När det gäller vindkraft är projekt över hela Sverige av intresse.
– Vindkraft innebär stora kapitalinvesteringar, men vi är övertygade om att det är investeringar som ger mycket tillbaka. Vi är en ekonomisk förening och som sådan ger vi oss in i långsiktiga investeringsprojekt där vi siktar på att uppnå långsiktig lönsamhet, förklarar Håkan Eriksson. Framtidens energisamhälle kommer att behöva alla tänkbara initiativ som främjar förnybart och här vill Bjäre Kraft gärna ligga i framkant.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top