Helsingborgs nya landsmärke!

Wihlborgs nya byggnad i Oceanhamnen i Helsingborg sticker verkligen ut. Den nya kontorsfastigheten Prisma kommer inte att likna något annat – med sina generösa glaspartier och unika form ska den spegla både Wihlborgs och stadens starka framtidstro.

Att med Prismas unika form och utförande föra tankarna till diamanter är en del av Wihlborgs ambition om att bygga tidlösa och bestående fastigheter. Wihlborgs bygger för att äga och förvalta i egen regi, och det märks också i Prisma som blir Helsingborgs nya landmärke.
Glaspartierna ska reflektera årstidernas växlingar och utemiljön på ett inspirerande sätt och bidra till att lokalerna känns ljusa och rymliga. Tanken är att effekten ska var lite som ljusterapi. Det förenas med ytterligare en hälsofrämjande aspekt då fastigheten ligger alldeles intill Öresund. Människor vill gärna bo och arbeta vid vatten. Vatten är källan till allt liv och det kan vara en av anledningarna till att vi naturligt dras till havet.
Det är med andra ord i en ytterst inspirerande miljö som Prisma växer fram alldeles intill bron som knyter samman stationen Knutpunkten och den nya stadsdelen Oceanhamnen. Wihlborgs bygger så nära kajkanten som det bara är tillåtet och möjligt, för att verkligen fånga de fördelar som vattnet ger. Samtidigt är det nära till city och all service som finns där.

Skapar mötesplats
Ambitionerna på miljöområdet är höga – Wihlborgs har som mål att uppnå Miljöbyggnad Guld. Att kunna förena det med så mycket glas är imponerande.
– Målgruppen för det nya kontorskomplexet kommer att vara framåtblickande företag som vill vara med och bygga framtidens Helsingborg. De kommer utan tvekan att ställa höga krav på miljöriktighet och därför måste vi anpassa våra projekt därefter, säger Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs.
I Prisma kommer det att finnas mycket gemensamma utrymmen för samverkan och utbyte av idéer, och det kommer även att finnas olika verksamheter inriktade på service i bottenplan. Att Prisma ska vara en naturlig mötesplats är en mycket tydlig ambition.
– Tanken bakom byggnadsformen och själva planlösingen är att skapa flexibilitet. Vi vill visa att vi bygger för förändring. Verksamheter ska kunna växa hos oss och ändå vara kvar i Prisma, tillägger Jan-Erik Johansson.

Nystart för företagen
Byggnationen inleds i början av 2018 med inflyttning tidigast under slutet av 2019. Fastigheten byggs som tidigare nämnt med framtidens företag i fokus – här finns full flexibilitet för att anpassa lokalerna till moderna arbetssätt och varje företags individuella behov. Jan-Erik Johansson tror att Wihlborgs med hjälp av flexibla lokaler kan bidra till att företag får en nystart och upptäcka nya samverkansmöjligheter som inte fanns innan Prisma.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top