Sveriges största hamn för sågade trävaror

HallandsHamnar Varberg är Sveriges största utskeppningshamn för sågade trävaror. Hamnens kunder har gjort stora investeringar under flera år för att stärka den svenska skogsindustrin. För att satsningarna ska få full effekt krävs smidiga logistikflöden och samarbete med aktörer som förstår hur den globala konkurrensen ser ut. En aktör som HallandsHamnar.

Sverige har länge förlitat sig på sin rika skogsråvara som en viktig basnäring och exportgren. Marknaden är dynamisk och styrs av internationell prissättning, vilket i sin tur har medfört stora utmaningar för svensk skogsindustri. Sedan 2011 präglas branschen emellertid av tillväxt och stora volymer sågade trävaror skeppas från Sverige till hela världen. Varberg är ett perfekt utgångsläge för det.
– HallandsHamnar spelar en nyckelroll i utvecklingen av den svenska skogsindustrin, bekräftar Björn Alvengrip, vd för HallandsHamnar.
I takt med att skogsindustrin befäster sin position som en av landets största exportgrenar blir HallandsHamnars roll tydligare som en allt väsentligare del i den totala logistikkedjan för svensk skogsindustri.
För att konkretisera ökningen ger Björn Alvengrip några jämförelser:
– År 2011 exporterades cirka 600.000 kubikmeter sågat virke via HallandsHamnar Varberg. Siffran från 2016 översteg 980.000 kubikmeter, vilket utgör en ökning på cirka 60 procent under femårsperioden. Trenden verkar hålla även under 2017, där mätningar över januari – februari visar en ökning på över 12 procent jämfört med fjolårets siffror.

Tillväxt genom samorganisation
Sveriges yngsta hamnbolag HallandsHamnar AB, bildat i januari 2013, tror på samverkan i alla led. Genom att slå ihop hamnarna i Varberg respektive Halmstad till en och samma organisation har man lyckats skapa synergieffekter som lyfter hela regionens utveckling.
– Tack vare bildande av ett bolag för hamnarna i Varberg och Halmstad som vi gjorde för några år sedan kan vi fokusera mycket mer på att förädla vårt erbjudande gentemot skogsindustrin via Varberg. I Halmstad samlokaliserar vi samtidigt containerverksamheten på ett bättre sätt, förklarar Jonas Paulson, som är kommunikatör på HallandsHamnar.
Under de senaste åren har intresset för både Halmstad och Varberg skjutit i höjden, och då inte minst när man talar om attraktiva logistiklägen.
– Vi är tillräckligt små för att vara personliga och våra kunder kan alltid få tag på oss. Vår tillgänglighet är unik. För sju år sedan hade vi ingen containertrafik alls, och idag är vi Sveriges fjärde största containerhamn. Samtidigt är Varberg Sveriges främsta skogshamn. Det kan tolkas som ett kvitto på att vi lyssnar på våra kunder och utvecklar de tjänster och den service som efterfrågas, menar Emil Vranjancu, kommersiell chef HallandsHamnar.

Framtida utveckling
Nu undersöks bland annat fler alternativ med tågpendlar från Norrland för att på sikt kunna skeppa ännu mer skogsprodukter från HallandsHamnar Varberg.
– Vårt marknadsområde sträcker sig långt utanför Halland och vi ser att vår främsta tillväxt I Varberg kommer att kretsa kring skogsprodukter, konstaterar Björn Alvengrip.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top