Är papper framtidens plast?

Är konsumtionen av plast inom vården acceptabel, kan vi göra något åt det och vem tar första steget? Innovationsprojektet Förnybara former i hälso- och sjukvården tar utmaningen på allvar och ger Swt Development, ett litet innovativt företag i Varberg möjlighet att växa. Målet är att ta fram form, funktion och affärsmodeller för minst två produkter med fiberbaserad råvara som möter verkliga behov i sjukhusmiljö.

Fiberbaserade material kan i allt större utsträckning ersätta de icke-hållbara fossila alternativen. De största bromsklossarna utgörs oftast av ekonomiska aspekter och modet att prova något nytt.

Utvecklings- och innovationspartner
Swt Development i Varberg är en utvecklings- och innovationspartner som arbetar med att utveckla produkt- och produktionskoncept för framtidens hållbara material.
– Vi arbetar främst med cellulosabaserade och återvunna material. Inom företaget har vi den kunskap som behövs och en kreativ utvecklingsprocess som krävs för att ställa om framtidens processer mot att bli mer hållbara, säger Anna Altner, vd på Swt Development.
Kunskapen paketeras till ett helhetserbjudande där ett dedikerat team med ingenjörer och projektledare, samt ett unikt test- och prototyplabb i Varberg står till förfogande.
– Det kan handla om att utveckla helt nya produkter i gränslandet mellan banbrytande forskning och den kommersiella marknaden, eller att vidareutveckla och lansera en kundspecifik produkt, fortsätter Anna. Oavsett vilket så är Swt Development med och stöttar under hela processen.

Byt plast mot fiberbaserat
Förnybara former i hälso- och sjukvården är ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Swt Development, Västra Götalandsregionen, Södra Skogsägarna och Högskolan i Halmstad.
– Projektet syftar till att utifrån behoven ersätta fossila produkter med likvärdiga eller bättre i ett förnyelsebart material förklarar projektledare Malin Emmoth från Swt Development.
Till exempel används mängder med engångsartiklar i plast varje dag i vården, vilket inte går hand i hand med de ambitioner som finns i regionerna att arbeta mer hållbart och miljövänligt. Genom att använda materialinnovationer från svensk skogsindustri, senaste innovationsprocesserna från akademin, två regioners verksamheter som testbäddar, ges möjligheten att tillsammans med slutanvändarna utforska hur förnyelsebara material kan användas på nya sätt.
Under höst och vinter genomfördes en behovsanalys och idégenerering tillsammans med personal från olika verksamhetsområden från både Region Halland och Västra Götalandsregionen.
– Just nu är vi i full färd med att utveckla behovsanpassade prototyper i vårt labb för att inom en snar framtid kunna göra en första validering av dessa i de deltagande testmiljöerna, berättar Malin. Stor vikt ligger på en iterativ process och på att engagera många olika intressenter i värdekedjan.
Med förnybara fibermaterial, som till exempel Södras DuraPulp, kan en stor del av de förbrukningsartiklar som används dagligen och i stora mängder, såsom engångskärl och muggar, tillverkas mer hållbart. Swt Development är projektets utvecklingspartner och har som uppgift att utveckla produkterna. Målsättningen är att produkterna ska kunna etableras på marknaden vid projektets slut, men även att belysa de utmaningar och behov som finns inom offentligt sektor.
Malin Emmoth påpekar att materialet också lämpar sig för snarlika produkter inom angränsande användningsområden.
För Swt Development är det även viktigt att produkterna som tas fram inom projektet har en marknadspotential utanför sjukvården och att det finns möjlighet till
industrialisering.

Drömmen om ett fossilfritt samhälle
Hållbarhetsaspekten är den gemensamma nämnaren för samtliga bolag inom Swt-koncernen, där Swt Development ingår. I grunden är företagen uppbyggda kring ett grönt tankesätt att hitta hållbara lösningar för framtiden.
– Vi är med och utvecklar framtidens gröna produkter och bidrar till att förverkliga drömmen om det fossilfria samhället. Samtidigt ser vi till att det görs på ett sätt som stöttar kommersiella incitament – för om ingen vill betala för miljövänliga produkter så kommer de heller aldrig att kunna kommersialiseras, understryker Malin Emmoth.

Projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården delfinansieras av det Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top