Skogsåkarna blickar framåt

De senaste åren har Skogsåkarna i Mellansverige AB tappat sina rundvirkestransporter för Stora Enso och BillerudKorsnäs.
Omsättningen har halverats men i och med ett avtal med Mellanskog har tillståndet stabiliserats och företaget kan börja blicka framåt.

Skogsåkarna bildades 1993 genom en sammanslagning av Dala Skogstransport och Åkerskogs ekonomiska förening, med verksamhet i Gästrikland, södra Hälsingland och norra Uppland.
Sedan 1994 hade Skogsåkarna samarbete med Stora Enso och ansvarade för deras rundvirkestransporter i Dalarna och Gävleborg.
Inför 2016 valde Stora Enso nya leverantörer och därmed gick Skogsåkarna miste om halva sin omsättning. 2015 blev man även av med transporterna åt BillerudKorsnäs så de senaste åren har varit tuffa - minst sagt.
– Vi har sedan 2013 fått banta personalstyrkan från 24 personer till nio, vi har minskat omsättningen från 900 miljoner och är nu i nivån 250 miljoner. Men stålbadet är förhoppningsvis över nu även om vi jobbar i en lågmarginalbransch, säger styrelseordföranden Jan Isaksson.

Tvåårsavtal
Räddningen för Skogsåkarna har istället varit att företaget förra året fick förtroendet att köra rundvirke för Mellanskog i Gästrikland och Dalarna. Avtalet gäller till och med 2017.
– Mellanskog är en stor och viktig kund. Vi är förstås väldigt tacksamma över att de valde att samarbeta med oss och det kanske var vår räddning, säger Jan Isaksson.

Skogsåkarna jobbar med transporter av rundvirke, som är kvistade och kapade trädstammar, men har också ett lika stort affärsområde som heter Industri och Energi där man har tillgång till sidotippande flisbilar. Företaget transporterar årligen nästan två miljoner ton sågverksflis, trädbränslen, virke, pallat gods samt övrigt som lämpar sig att köra och på en flisbil.

– Nästa år kommer en mindre del av det allmänna vägnätet att öppnas upp för lastbilar på upp till 74 ton på vägar i områden där man inte kan använda järnväg och sjöfart. Det kommer på längre sikt att minska behovet av fordon och det kommer även att minska koldioxidutsläppet per transporterade ton, säger Jan Isaksson.

Ny vd 2015
Isaksson har jobbat i skogsbranschen i ett 40-tal år och även varit vd för Skogsåkarna i ett par omgångar. Nuvarande vd:n Mats Thörlind anställdes som konsult på sommaren 2015 och tog i  oktober samma år över vd-posten.

Skogsåkarna har sitt kontor i centrala Sandviken och där har man också två externa företag som hyresgäster. Skogsåkarna har verksamhet i Mellansverige och i södra Norrland upp till Västernorrland.
– Framtiden ser ljus ut, men vi måste återta tappat förtroende hos både kunder och åkare. Tillika måste vi öka kvaliteten i vårt område samt ingjuta framtidstro hos våra medarbetare, säger Mats Thörlind.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top