Konstant utveckling vid Högbo Bruk

Högbo Bruk i Sandviken bidrar till lokal och regional samhällsutveckling på flera sätt. Det anrika bruket erbjuder en unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhistoria. Dessutom står verksamheten för en betydande insats när det gäller integration och arbetsträning.

Devisen Inget Högbo – Inget stål vittnar om platsens storhetstid som vagga för stålproduktion i Sverige för mer än 150 år sedan. Ståltillverkningen flyttades till en sandig vik av Storsjön 1862, vid den nyanlagda järnvägen. Därmed var grunden till staden Sandviken lagd liksom till företaget Sandvik.
I mitten av 1900-talet köpte Sandvikens kommun Högbo Bruk av familjen Tord Magnusson för att bevara och vidareutveckla platsens tradition. Verksamheten har utvecklats med nya tillskott under årens lopp, och har alltid haft en stor andel människor som står långt ifrån arbetsmarknaden som anställda. På så vis är bruket än idag en motor för tillväxt och utveckling i Sandviken.

Utvecklar och integrerar
Arne Anderstedt har arbetat på Högbo Bruk under närmare 30 år och har därmed varit med och byggt upp stora delar av dagens verksamhet. Eftersom Arne alltid haft ett brinnande intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling var det också en självklarhet att skapa förutsättningar för nyanlända att lära sig svenska och integreras genom arbete på Högbo Bruk.
– Vår verksamhet ska överbrygga hinder på arbetsmarknaden och bryta utanförskap. Det har alltid varit inriktningen för oss på Högbo Bruk. När kommunen frågade om vi kunde ta emot ett antal burmeser i arbetsprojekt såg jag och mina kollegor det som en stor utvecklingspotential, berättar Arne. Han fortsätter:
– Burmeser är ofta vana odlare, och det ville vi ta vara på. Det är en del av vår strävan efter att medvetet bygga på deltagarnas intressen och kunskaper för att skapa något riktigt bra – och inte minst hållbart för framtiden. Därför startade vi det så kallade växthusprojektet för fem år sedan, för att helt enkelt skapa en sysselsättning där deltagarnas kompetens kom till sin rätt.
Växthusprojektet blev en stor succé. Det blev i sin tur en sporre för att utöka verksamheten ytterligare, och idag finns förutom växthus både bagarstuga, charkuteri och ysteri.
– Den stora fördelen med den här typen av projekt är att vi blandar olika nationaliteter. Eftersom deltagarna inte kan varandras språk så måste de kommunicera på svenska, och därmed utvecklas språkkunskaperna på köpet – samtidigt som de utvecklas i sina yrkesroller, upplyser Arne.

Många olika yrkeskategorier
Vid Högbo Bruk finns en mängd hantverkare och butiker, Högbo Brukshotell med konferensmöjligheter och restaurang, samt massor av kringaktiviteter och en liten djurpark. Aktiviteterna anordnas av externa aktörer och hotellet drivs av ytterligare en aktör, men Högbo Bruks AB äger fastigheterna och marken.
Inom den egna verksamheten har Högbo Bruks AB idag cirka 120 människor i åtgärd på något sätt, det kan vara nyanlända i integrationsprojekt men även arbetsträning i samarbete med Arbetsförmedlingen.
– Vi är i behov av många olika yrkeskategorier och det kommer alltid att finnas plats även för enklare uppgifter. Därför kan vi verkligen säga att vi på Högbo Bruk är en samhällsutvecklare i alla avseenden, här finns något för alla och vi bidrar till en hållbar utveckling, säger Arne Anderstedt med eftertryck.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top