Familjejuridik avgörande även för hållbart företagande

Måste man ha koll på familjejuridik för att driva ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart företag? Svaret är ja – en skilsmässa kan få större konsekvenser för företaget än vad många faktiskt är medvetna om.

Många egenföretagare har så mycket att göra till vardags att de oftast inte hinner se över vilka lagar och regler som gäller vid eventuella förändringar som kan inträffa under livets gång.
– Att inte se över familjejuridiken kan visa sig bli ett dyrt misstag – och med facit i hand kan många företagare i efterhand konstatera att det hade varit mer effektivt och lönsamt att faktiskt lägga en liten stund på att göra en proaktiv plan för framtiden, säger juristen Sanjin Konakovic, franchisetagare för Juristbyrån i Gävle.

Blanda privatliv och affärer?
Allt fler entreprenörer och småföretagare blir medvetna om att det finns ett stort värde i att försäkra sig mot oförutsedda händelser. Om det dessutom finns fler delägare i bolaget är det än mer angeläget att ha en juridiskt förankrad handlingsplan i proaktivt syfte – utifall att livssituationen skulle förändras.
Juridik kan ibland betraktas som allmänbildning och är oftast inget man kan lära sig statiskt. Samtidigt finns det många regelverk som kan vara svåra att förstå om man inte är insatt. Att ta beslut som baseras på något man trodde var rätt vid en viss tidpunkt men som inte är juridiskt förankrat kan få stora och ofta kostsamma konsekvenser.
– Att blanda privatliv med affärer är oundvikligt för en egenföretagare. Därför är det så oerhört viktigt att det blir rätt när avgörande beslut ska fattas, kommenterar Sanjin Konakovic.

Livsbesiktning för företag
För att underlätta för företagare att fatta rätt beslut erbjuder Juristbyrån en så kallad livsbesiktning, där de får en kartläggning kring vilka frågor de bör ta tag i gällande det juridiska. Tjänsten introducerades först för privatpersoner och blev så populär att den utsågs till Årets banktjänst i tidningen Privata Affärer 2015.
– Syftet med livsbesiktning för företag är samma som för privatpersoner – att se över sina tillgångar och skydda dem vid eventuella förändringar. Livsbesiktningen ligger till grund för att kunna försäkra sig mot det oförutsedda – och fungerar även som en vägledare för att ta vara på fler möjligheter som kan dyka upp.
Sanjin Konakovic förklarar att det inte bara fråga om att agera när något väl händer – utan snarare om att alltid ligga steget före med en handlingsplan som speglar de mål och visioner man satt upp för verksamheten, och för sig själv som företagare. Då kan man också försäkra sig om att det verkligen blir som man tänkt sig om något skulle hända.
– I ett så kallat kompanjonavtal kan man skriva vad som gäller om någon av delägarna skiljer sig, om någon avlider och hur man ska gå till väga om någon vill bli utköpt ur bolaget. Hur företaget ska värderas och vem som bestämmer om delägarna blir oense är också viktiga frågor att ta upp. Det är viktigt att man kompletterar kompanjonavtalet med till exempel äktenskapsförord och testamente för att få ett komplett skydd.

Fokus på människor
Juristbyrån har en lång tradition inom familjejuridik och utgör därför även en resurs för ägarledda företag genom att man fokuserar på människorna bakom företaget. Att bidra till en hållbar tillväxt i Gävlebaserade företag är en självklarhet för Sanjin Konakovic och Juristbyrån i Gävle.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top