Effektiv och säker desinficering med teknik från Racura

Racura hjälper till att minimera riskerna för vårdrelaterade infektioner med hjälp av en väldokumenterad och beprövad teknik. Det sparar inte enbart enorma kostnader inom vården, utan förbättrar även dess kvalitet och säkerhet, vilket naturligtvis är en viktig del av måluppfyllelsen inom sjukvården.

Trots att Racura är ett relativt nystartat företag i Sverige så bygger verksamheten på lång erfarenhet och kunskap om desinficeringsteknik som baseras på ultraviolett strålning, UV-C. Det svenska företaget har ett tätt samarbete med brittiska RDS Ltd som har drivit utvecklingen inom området under flera år. Det är mångårig kunskap som nu kommer den svenska sjukvården till gagn i form av högteknologiska lösningar för mer effektiv desinficering.

Hur fungerar det?
Med hjälp av UV-C kan stora ytor desinficeras snabbt och enkelt. Tekniken har använts under flera decennier, men det som är nytt är att man med hjälp av en mobil lösning kan desinficera hela rum. Idén om den portabla lösningen kommer från USA från början, där tekniken testats och verifierats under många år. Sedan 2014 driver Racura utvecklingen i Sverige och Norden.
I Racuras sortiment finns idag flera specialutvecklade portabla enheter som enkelt kan rullas in i vårdsalen för att därefter desinficera alla ytor, inklusive interiören. Hittills är detta kanske marknadens mest effektiva lösning för att på ett säkert sätt verkligen försäkra sig om att alla ytor är desinficerade. Många ställer sig nog frågan om hur det fungerar i praktiken?
– UV-C fungerar så att strålningen slår sönder både RNA och DNA-kärnor hos virusbakterien eller sporen. Det hindrar patogenen från att reproducera sig och därmed dör den istället ut. Desinficering med hjälp av UV-C ger därför en reducering av samtliga skadliga patogener med över 99 procent, berättar Matthias Bredberg, vd på Racura.
Det som särskiljer Racuras teknik från andra liknande lösningar är att den läser av rummet utifrån de mest skuggade områdena, det vill säga de som är längst ifrån maskinen och mest svåråtkomliga. Hela processen är automatiserad och strålningen fortsätter tills hela rummet inklusive alla ytor och interiör är helt desinficerad. En normalstor sjukhussal kan bli näst intill helt bakteriefri inom en timme.

Framtidssäker teknik
Det finns vidimerade oberoende studier som visar att tekniken är mycket kraftfull och därför väljer fler sjukhus att investera i Racuras produkter. Akademiska sjukhuset i Uppsala använder tekniken sedan drygt två år tillbaka, och under hösten 2016 gjordes tester som har lett till en större investering i Uppsala. Matthias Bredberg ser mycket ljust på framtiden baserat på det.
– Konkurrenterna är främst de företag som utvecklar andra tekniker för att uppnå samma sak, förklarar han. En annan teknik som används är desinficering med väteperoxid, men metoden kräver mycket mer tid och resurser i anspråk. Vår teknik lämnar inga restprodukter efter sig, rummet kan användas direkt när UV-C-strålningen stängts av. Våra produkter är dessutom utrustade med säkerhetsfunktioner som gör att de stängs av automatiskt om någon skulle beträda rummet när strålningen är påslagen.
Racura levererade nyligen en enhet till Centralsjukhuset i Karlstad som ska testa tekniken under en tid. Intresset växer bland sjukhusen i landet och det är nog bara en tidsfråga innan de flesta större har tillgång till denna framtidssäkrade teknik för effektiv desinficering.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top