Advokatfirman Abersten rustar för framtiden

De flesta företag, stora som små, behöver förr eller senare någon form av juridisk hjälp. Det kan vara i samband med expansion och förvärv, generationsskifte eller överlåtelse av företag. Det kan också vara i tvistemålsprocesser i domstol och vid skiljeförfaranden. Oavsett behov så finns Advokatbyrån Abersten som ett lokalt och tryggt alternativ i Gävle-Sandviken-regionen.

Advokatbyrån Abersten har sitt ursprung i Sundsvall där byrån bildades redan 1915. Idag bedriver advokatbyrån framgångsrikt sin verksamhet med över 30 medarbetare över ett betydande geografiskt område i Mellansverige och Södra Norrland. Att vara en lokal samarbetspartner med kunskap om lokala förutsättningar är högt prioriterat, och idag finns Advokatbyrån Abersten etablerad på flertalet orter mellan Örnsköldsvik i norr och Gävle i söder.

Heltäckande kompetens
Aberstens Gävlekontor har precis flyttat in i nya ändamålsenliga lokaler med utsikt över Stortorget i Gävle. På kontoret arbetar assistenterna Eva Holm och Ulrika Kling samt de fem advokaterna Bertil Wingqvist, Claes Wallenborg, Olov Matsson, Madeleine Ljungberg och Ronny Henning.
– Inom Abersten finns högsta kompetens inom human- och affärsjuridikens flesta rättsområden men på Gävlekontoret arbetar vi främst med tvistemål såväl i domstol som i skiljeförfaranden, affärsjuridik inkluderande bolagsrätt, företagsöverlåtelse och fastighetstransaktioner, entreprenadjuridik, hyres-, arrende och annan fastighetsrätt, företagsrekonstruktioner, konkurs- och annan obeståndsrätt, ekonomisk familjerätt och offentlig upphandling, berättar Bertil Wingqvist. Han tillägger:
– Vi står för ett personligt bemötande och förenar djup gedigen kunskap med effektivitet i alla ärenden. När vi åtar oss ett ärende kan klienten vara säker på att få bästa tänkbara hjälp i den sak ärendet gäller.

Utökar medarbetarkretsen och blickar mot Uppsala
– Gävlekontoret är framgångsrikt och har i år kunnat utöka medarbetarkretsen med advokat Ronny Henning. Han har stor erfarenhet av affärsjuridik, processer, bolagsrätt och offentlig upphandling och är sedan tidigare känd i vårt geografiska område, berättar Bertil Wingqvist vidare. Genom Ronny Henning har Abersten också kunnat få ett fotfäste i Uppsala och alltså expanderat söderut. I Uppsala har byrån nu ett centralt kontor på Kungsgatan.
– Vi är inne i en bra fas och ser med glädje på att både Gävle och grannkommunen Sandviken som orter växer och att vi får vara med i många av de affärer som är på gång och även etablera oss i Uppland, säger Bertil Wingqvist som avslutning.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top