Spara energi i fastigheter med hjälp av smarta material

Ökad användning av smarta material utgör en viktig del av arbetet för att uppnå såväl nationella som globala klimatmål. De flesta är idag överens om att det krävs en omställning i både resursanvändning och tankesätt för att rädda klimatet. Att ta vara på kunskap och ny teknik för att spara energi i fastigheter är en viktig pusselbit i det.

Energisnåla fastigheter har blivit en självklarhet i Sverige. Vid nybyggnationer strävar man dessutom allt oftare efter att överträffa Boverkets krav när det gäller energiförbrukningen. En del aktörer är till och med så framsynta att de räknar in materialval, likväl som konstruktion, i energiekvationen. Det är just denna utveckling som lagt grunden för en ökad efterfrågan på smarta material.

Från forskning till marknad
Företaget ChromoGenics i Uppsala är ett kommersiellt resultat av mångårig forskning på smarta material, närmare bestämt på elektrokroma material, vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala.. Med sina dynamiska glaslösningar, ConverLight™, bidrar ChromoGenics till att pressa ner energiåtgången samtidigt som inomhusklimatet blir optimalt året om.
Energibesparingen uppnås i praktiken genom minskat kylbehov då den dynamiska toningen i glaset anpassas efter ljusmängden. Vid stark sol tonas glaset mer, och under en kall och mulen dag tonas det alltså mindre. Lösningen är utformad så att energibesparingen inte gör avkall på inomhuskomforten. Det är med andra ord ett flerfaldigt hållbarhetsperspektiv som tillämpas.
– Människor behöver och mår bra av dagsljus och kontakt med omvärlden. Därför är vår lösning optimal, eftersom den respekterar det samtidigt som man får ett effektivt solskydd. Att effektivt kunna kontrollera ljus- och värmeinsläpp och samtidigt bibehålla full utsikt är unikt för våra glas, förklarar Thomas Almesjö, VD på ChromoGenics.
Många smarta fastighetsbolag och byggherrar har redan upptäckt fördelarna med ChromoGenics produkter. Bland dem finns Fabege, som nyligen beställt ConverLight™ dynamiska glas till sitt kontorsprojekt Grand Central Sundbyberg. Att valet landade på just ConverLight™ har naturligtvis en stark koppling till Fabeges aktiva miljö- och hållbarhetsarbete.

Fler applikationer
Att utveckla verksamheten mot fastigheter är ett medvetet val som gjordes i samband med att ChromoGenics ville komma upp i större försäljningsvolymer. Bland de första användningsområdena fanns motorcykelvisir och skidglasögon, men att satsa på glas i fastigheter gav istället de storskaliga fördelar som behövdes för att ChromoGenics skulle kunna ta nästa steg i sin utveckling.
ConverLight™ är en patenterad lösning och i ChromoGenics portfölj ingår ytterligare ett 20-tal patentfamiljer. Vidareutveckling av produkterna fortgår samtidigt som företaget nu går in i en starkare tillverkningsfas i samband med att produktionsanläggningen färdigställts.
Thomas Almesjö konstaterar att man aldrig riktigt släppt tanken på vare sig motorcykelvisir eller skidglasögon som kompletterande affärsområden i framtiden. Det skulle kunna bli en tänkbar utveckling som samtidigt utgör en möjlighet att ta vara på materialspill som oundvikligen skapas då man skär ut fasad- och fönsterglas.
– Att bredda verksamheten mot fler applikationsområden är en självklar utveckling för oss. Om vi då samtidigt kan uppnå en ännu större hållbarhet genom att ta vara på mer material så finns verkligen allt att vinna, sammanfattar Thomas Almesjö.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top