Scandbio är en integrerad del av Sveriges framtida energimix

När två ledande aktörer på den skandinaviska bioenergimarknaden valde att slå sina påsar ihop påbörjades en skarp utveckling av Sveriges framtida och förnybara energimix. Idag går den sammanslagna verksamheten under namnet Scandbio, och representeras av ett företag som är Sveriges största inom fasta förädlade trädbränslen.

En god idé föddes som en del av drömmen om en grön framtid. För tre år sedan insåg ägarkoncernerna bakom de marknadsledande bioenergiföretagen Lantmännen Agroenergi och Neova Pellets att visionen för verksamheterna var gemensam – och att man med gemensamma resurser skulle kunna driva en starkare förändring till förmån för förnybart.
Den goda idén rotades snabbt och resulterade i det gemensamma bolaget Agroenergi Neova Pellets, som förra året bytte namn till Scandbio för att markera företagets ursprung i Skandinavien samt inte minst dess framtidsambitioner som en ledande aktör inom bioenergi.

Optimerad miljövinst flera gånger om
Effekten är kraftfull. Scandbio är idag Sveriges största tillverkare och leverantör av fasta förädlade trädbränslen med en årlig produktion på över 700.000 ton. Produktsortimentet är brett och omfattar värmepellets, stallpellets, briketter, loggs och pulver – uteslutande produkter som anpassas för alla tänkbara behov i processen med att framställa förnybar bioenergi.
För att optimera miljövinsten framställs Scandbios produkter nästan enbart av biprodukter från svenska sågverk, det vill säga sågspån och kutterspån. Scandbio förädlar den biprodukt som faller till en 100% förnybar energiform som är enkel att distribuera, lagra och använda för kunden.
De sju svenska fabrikerna arbetar mycket samordnat för att ta vara på så mycket av råvaran som möjligt, och tillverkningen kompletteras med en systerfabrik i Lettland som i huvudsak levererar bränsle till den baltiska och Europeiska marknaden.
– Hela tillverkningskedjan är optimerad för att vara så miljövänlig som möjligt. Råvaran består enbart av återvinningsbart material, och vi använder inte råvaror som skulle kunna tillämpas bättre på annat håll. Dessutom är vår tillverkning så energineutral som det bara är möjligt med dagens teknik – och slutprodukten är ett miljövänligt, förnybart bränsle.
– Vi har dessutom krav på att våra transportörer kör lastbilarna på miljövänligt drivmedel. Sedan 2009 har det resulterat i att vi minskat CO2-utsläppen med 46 procent vid transporter av färdiga produkter ut till marknaden. Även våra egna maskiner som används på fabrikerna körs på miljövänligt bränsle. Vår miljöprofil är vår konkurrenskraft, säger Scandbios vd Peter Granborn med eftertryck.
Fabrikschefen Hans Persson tillägger att torkanläggningen i Ulricehamn dessutom levererar restvärmen från produktionen som blir till en värdefull produkt – nämligen fjärrvärme.
– Restvärme från vår fabrik försörjer nästan hela Ulricehamns fjärrvärmenät med varmvatten. Eftersom vår produktion är konstant dygnet runt, årets alla dagar, så är vår leverans så pass tillförlitlig att endast en procent av det totala fjärrvärmebehovet tryggas på annat sätt, upplyser Hans Persson Fabrikschef på Scandbios fabrik i Ulricehamn.

Spännande arbetsgivare
I Ulricehamn produceras cirka 85.000 ton pellets årligen. Tillverkningen ses över av ett 15-tal personer, och det är därmed en mycket effektiv och slimmad organisation som möjliggör god avkastning i produktionen. Överskottet går bland annat till att utveckla nya typer av biobränslen, effektivare processer samt till forskningsnära projekt tillsammans med högskolor och universitet.
– Vi har för närvarande ett par högskolestudenter här som gör sitt examensarbete hos oss. Vår förhoppnings är naturligtvis att de ska upptäcka fördelarna med vår verksamhet och kanske rentav välja att stanna hos oss även efter sina studier, säger Hans Persson.
Anläggningen i Ulricehamn är en viktig samarbetspartner och leverantör för kommuner, energiintensiva industrier och till och med bostadsrättsföreningar och privata villor. Det gör den också till en spännande arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter.

Allt mer miljömedveten omvärld
Utvecklingen och användningen av biobränslen startade i Sverige långt innan den ens var påtänkt i andra länder. Det ger oss ett försprång nu när fler marknader har vaknat och intresset växer.
– En allt mer miljömedveten omvärld skapar goda förutsättningar för expansion, och vi siktar bland annat på Danmark och Tyskland i närtid. Det är marknader som har mycket gemensamt med den svenska, och vi bedömer att vi kan öka vår försäljning avsevärt mot dessa, menar Peter Granborn.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top