Mantum skapar mer effektiva byggarbetsplatser

Både byggbranschen och miljön vinner på att avfallshanteringen fungerar optimalt. Tack vare smidiga hanteringsprocesser blir byggarbetsplatsen mer effektiv och byggtiden kortare. Lönsamheten ökar när byggkompetensen kan koncentreras kring själva byggandet – inte på att sortera överblivet material. Det är något som Mantum gärna tar hand om istället.

Idag råder stränga krav kring hur avfallshanteringen ska gå till på byggarbetsplatsen. Att bygga energisnålt är en gammal nyhet och den som inte rättar sig efter den är snart inte med i matchen. Nu sträcker sig miljöengagemanget dessutom till att omfatta fler led i byggarbetet – allt från materialval och transporter till hantering av överblivet material och återvinning.
Dagens byggföretag står således inför nya utmaningar – där man ska förena en snabb och effektiv byggprocess med en kostnadsnivå som är acceptabel och inom ramarna för vad beställaren är redo att betala. Dessutom ska man vara noga med att återvinna så mycket som möjligt, vilket i sin tur ställer krav på att sortera avfallet rätt från början.
Sorteringsarbetet är ofta en tidskrävande uppgift – men med Mantum som samarbetspartner kan byggentreprenörerna i och i närheten av Varberg uppnå högre lönsamhet.

Ny sorteringsanläggning
Mantum har nyligen gjort en större satsning på just hantering av byggrelaterat avfall i form av den nya sorteringsanläggningen på Vagnvägen i Varberg. Vid anläggningen hanteras både sorterat och osorterat avfall som antingen Mantums distributionsbilar hämtar eller som kunderna själva kör dit.
– Vi skräddarsyr en lösning som passar den enskilda kunden. Vi kan antingen samla in avfallet i storsäckar eller containrar, beroende på hur stora mängder avfall det rör sig om. Kunderna kan ha olika fraktioner på samma byggarbetsplats, men ofta kan det vara en utmaning rent utrymmesmässigt. Därför vill många kunna slänga allt i samma säck eller container, och då kan vi ombesörja hantering och sortering vilket underlättar och sparar mycket tid under bygget, förklarar Greger Strömqvist, koncernchef på Mantum.

Klart förbättrad miljöpåverkan
Mantums tjänster är mycket eftertraktade nu när många kommuner är mitt uppe i omfattande förtätningsarbeten.
– I centrumnära lägen finns det varken utrymme eller tid för att sortera avfallet på plats, och därför har vi satsat på att bygga ut vår sorteringsanläggning. Vi vet att vi erbjuder tjänster som verkligen ligger i tiden nu och som mer eller mindre är avgörande för att man ska kunna bygga ut i den takt som efterfrågan kräver.
Mantum har kapacitet och förmåga att hantera alla typer av byggrelaterat avfall. Allt sorteras i den egna anläggningen, och fraktionerna transporteras därefter vidare till större anläggningar som är specialiserade på just den avfallstyp det gäller.
– Tack vare vårt arbetssätt så har vi lyckats generera en klart förbättrad miljöpåverkan i vårt upptagningsområde. För det första så är det mer material som återvinns, och för det andra minskar klimatpåverkan i relation till att vi kör större fraktioner, fortsätter Greger Strömqvist.
Det finns studier som antyder att ungefär halva byggtiden går åt till att se över logistiken, det vill säga att hämta, sortera och lämna material. Avfallshanteringen är en del av det. Om det går att spara in tid i något steg så finns allt att vinna – och då inte minst ur miljösynpunkt.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top