Klimatåtgärder ger jobb i Norrland

I enlighet med Parisavtalet ska världens länder arbeta för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Energiomställningen är en viktig del i arbetet. För Sveriges del är det en utmärkt idé att börja i Norrland, där glesbebyggda områden tillåter storskalighet i satsningar på förnybar energiproduktion.

Enligt Torbjörn Laxvik, projektledare för Vindkraftcentrum.se som är en del av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk, kan 100 miljarder svenska kronor sannolikt investeras i utbyggnad av vindkraft i Norrland fram till 2030.
– Den billigaste förnybara energin är landbaserad vindkraft. Storskaliga parker i goda vindlägen den mest effektiva. Glesbebyggda trakter och lediga platser finns i Norrland, liksom infrastruktur i form av kraftledningsnät. Det är här utbyggnaden fortsätter, säger Torbjörn Laxvik.
Sverige kan bli en än större exportör av förnybar elenergi om flaskhalsar i kraftledningsnätet byggs bort, men en utbyggnad av i första hand vindkraft ger också intäkter regionalt i samband med investeringarna.
Enligt Vindkraftcentrums kalkyl kan de 100 miljarder kronorna resultera i att upp till 10.000 regionala årsarbeten skapas i norra Sverige. Om man även räknar in drift och underhåll under verkens livstid är siffran minst dubbelt så stor. Kort sagt – det handlar om väldigt många arbetstillfällen i regioner som hittills präglats av utflyttning.
– Klimatsatsningarna kommer att betyda mycket för hela Norrland och kan bidra till att glesbebodda trakter börjar blomstra. Men det beror också på hur möjligheterna till näringsutveckling och jobb tas till vara, fortsätter Torbjörn Laxvik.
En omfattande utbyggnad med stora behov av drift- och underhållstjänster kan även skapa arbetstillfällen inom forskning och produktutveckling.

Centrum för elintensiv industri
Grön och relativt billig el är redan en stor konkurrensfördel för Norrland. Med ännu större tillgång på förnybar el kan Norrland bli ett självklart etableringsområde och centrum för elintensiv industri i Europa. Exempel är datacenterföretag, vätgasproduktion, framställning av batterier till elbilar samt plast- och kompositprodukter.
– För datahallar är det kalla klimatet en tillgång eftersom de behöver kylning. Om den här typen av verksamhet flyttar till Norrland slipper man transportera elen söderut med energiförluster till följd. I samband med etableringen av datacentra sägs potentialen vara flera tusen arbetstillfällen, upplyser Torbjörn Laxvik.
Det är tydligt att den globala klimatomställningen ger utveckling i norra Sverige.


Energi & Miljö SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Högre ambitioner i svenskt miljöarbete

Klimathotet är inte ett isolerat fenomen. Det påverkar alla och utvecklas konstant. Därför krävs större åtgärder för att rädda klimatet, samtidigt som varje liten förbättring också gör skillnad. Det är summan av alla insatser som kommer att vara avgörande.

Back to top