Med en ryggrad av stål

Hällefors har under de senaste decennierna genomgått en stor förändring både som företagar- och boendekommun. Från att ha varit en särpräglad bruksort uppbyggd kring ståltillverkning har Hällefors idag ett mycket bredare näringsliv med många spännande nischer.

Hällefors ryggrad är till stor del fortfarande byggd av stål, det vill säga med en stark stålindustri som fortfarande är en viktig utvecklingsmotor för kommunen. Ovako är ortens största privata arbetsgivare med drygt 500 anställda. Samtidigt växer många andra branscher i Hällefors, dels underleverantörer till stål- och verkstadsindustrin, men även inom nya nischer som besöksnäring, livsmedelsproduktion, utbildning och måltidskoncept.

Nya nischer men gamla motorer
Tidigare tillverkades en av Sveriges mest uppskattade ciderdrycker i Hällefors. Anläggningen finns fortfarande och ägs idag av Spendrups som även äger och vidareutvecklar Loka brunn. Idag tillverkas Lokas omtyckta vatten i Hällefors och i det gamla bryggeriet framställs idag ölet 117.
– Spendrups har liksom Ovako bidragit till en stark utveckling av Hällefors som attraktiv etableringsort. Båda är företag som lockar till sig andra aktörer, dels underleverantörer, men även olika typer av serviceföretag som erbjuder kringtjänster som passar den här typen av större industriföretag, berättar kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg.
En annan aktör som betyder mycket för kommunen är Grythyttans Gästgivaregård som även den ägs av Spendrups. Enligt Annahelena är gården en symbol för Hällefors som attraktiv besökskommun.
– Det känns oerhört bra att Spendrups investerar och visar framtidstro i vår kommun, fortsätter Annahelena, som berättar att Spendrups nu investerar mångmiljonbelopp i förnyelse av det anrika bryggeriet.
– Tappvattnet kommer att dras direkt från källan via nya ledningar in i det befintliga bryggeriet och därmed spara in på lastbilstransporterna som tidigare tillämpats. Det är en satsning som verkligen ligger i tiden när klimatfrågan är högaktuell, upplyser hon.

Dubbla ambitioner med nya bostadsområden
Hällefors är en konkurrenskraftig företagskommun som dessutom präglas av hög livkvalitet. Här finns ett rikt natur- och föreningsliv. Stora delar av kommunen erbjuder i princip orörda naturområden för den som uppskattar friluftsliv, samt ett antal fina fiskeområden för den som söker det.
– Det pågår just nu en kartläggning av kommunens sjönära områden där vi har för avsikt att tillgängliggöra nya tomter för framtida bostadsbyggnation. Det kommer troligtvis att bli ett stort intresse kring det arbetet framöver, säger Annahelena Jernberg.
I skrivande stund kartläggs nya potentiella bostadsområden i Grythyttan och Hjulsjö. Det senare hör till ett av Sveriges mest uppskattade områden för mountainbike- och idrottsintresserade. Kommunen befäster således dubbla ambitioner genom att dels ta vara på möjligheter för bättre livskvalitet och hälsa och samtidigt arbeta för att bygga bort bostadsbristen.


Bilaga Örebro SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Bilaga Örebro
Stockholm-Oslo på under tre timmar ...

Jag har haft förmånen att vara landshövding i Örebro län i nästan två år. Någon kanske tror att det är en skön reträttpost, som att få några lugna år efter åtta års hektiskt statsrådsliv … Glöm det! Det här länet är glödhett ...

Back to top