Kundunika transformatorer till rätt pris

Att kunna lita på en och samma leverantör från utveckling och tillverkning till drift och underhåll är eftertraktat inom industrin idag. Speciellt när det gäller komplexa funktioner och nyckelkomponenter. Transformatortillverkaren Nordtrafo är sedan drygt 50 år tillbaka en pålitlig helhetsleverantör med brett sortiment.

– För att ge en bild över hur stor marknaden ser ut kan man förenklat säga att transformatorer finns i hela eldistributionskedjan, i tung industri, i stora fastigheter och i våra hem. Samtidigt skiljer sig en transformator från en annan beroende på hur den ska tillämpas och driftsförhållanden, förklarar Andreas Sjöholm, VD på Nordtrafo.

Huvudtyperna för transformatorer består i huvudsak av 1-fas-, 3-fas- och strömtransformatorer i olika former.

Strömtransformatorer finns i näst intill oändligt många olika storlekar och utföranden. De används i princip överallt där det finns behov av eltillförsel och där man behöver mäta/ha kontroll på den ström som går i ledaren.

Specialutvecklat inte dyrare
På Nordtrafo är verksamheten inte enbart inriktad på kundbeställda transformatorer, det finns också ett stort standardsortiment.

– Vi har alltid varit nischade mot specialutvecklade och kundanpassade produkter. Trots att mycket av vår tillverkning är special så kan vi agera snabbt och proaktivt, fortsätter Andreas Sjöholm.
Många kanske undrar om specialutvecklat alltid måste vara förenat med en högre kostnad – och det är en myt som Andreas gärna slår hål på:
– Vi har varken lång leveranstid eller förhöjda kostnader. Att vi kan hålla en acceptabel kostnadsnivå är förenat med att vi har byggt upp effektiva processer för att utveckla och tillverka kundspecifikt. Vi har också etablerat långvariga kontakter med många återkommande kunder.
Nordtrafo har över tusentalet kunder registrerade och får kontinuerligt in nya förfrågningar. Men allt handlar inte om att växa och bli större.
– För oss handlar tillväxt framförallt om att växa tillsammans med våra kunder och partners. Vi vill gärna göra mer för varje kund och därmed etablera långa samarbeten.

Unik flexibilitet
Nordtrafos produkter tillämpas inom väldigt många olika områden. Några exempel är industriell tillverkning, eldistribution, mätning och övervakning. Ofta utgör transformatorn en liten del av en stor anläggning, utan transformatorn fungerar inte en viss funktion som anläggningen är beroende av.
– Ofta handlar det om någon form av säkerhetsaspekt som exempelvis ett reläskydd, där transformatorn behövs för att kunna skicka en signal om något går fel i anläggningen. Det kan vara avgörande för att anläggningen ens ska kunna tas i drift. Därför behövs transformatorer i princip överallt, berättar Andreas Sjöholm.
Marknaden är stor för Nordtrafo, hemmamarknad är Norden men exporten över hela världen ökar trots att företaget är en relativt liten spelare. Småskaligheten är enligt Andreas en stor konkurrensfördel – det är ju tack vare den som företaget kan reagera snabbt och alltid se till att produkten blir helt och hållet kundspecifik.
– Vi kommer att fortsätta fokusera på vår nisch med kundunika lösningar. Vi tillverkar transformatorer i storleksordningen från några gram och upp till flera ton. Det är nog få som är lika flexibla.


Bilaga Höga Kusten SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Bilaga Höga Kusten
Gemenskap lägger grunden i Höga Kusten

Gemenskap, upplevelser och tid tillsammans. Det är vad Höga Kusten vill leverera under ett besök. Våra besökare ska mötas av leende ögon, jordnära och genuina människor och inte minst värme – både i bemötandet och från sprakande lägereldar. Tillsammans med den unika naturen och de förutsättningar den ger för friluftsäventyr har vi ett otroligt starkt erbjudande, säger Peter Holmqvist som är vd för Höga Kusten Destinationsutveckling.

Back to top