Funktionsstärkande insatser bör prioriteras i tider av kompetensbrist

Att den svenska arbetsmarknaden befinner sig i en stark utvecklingsfas märks på flera håll. Arbetstillfällen skapas när fler vågar investera och ofta blir det som ringar på vattnet – utveckling föder mer utveckling. Den stora frågan för framtiden handlar inte längre om att jaga arbetstillfällen – utan om att uppbringa rätt kompetens för att fylla vakanserna.

Inom många sektorer råder det redan brist på arbetskraft och därför är det mer angeläget än någonsin att ta vara på all kompetens som finns i samhället. En bra start är att arbeta mer med anpassad matchning och utbildningsinsatser som är mer riktade till specifika målgrupper. Det är något som Iris redan har sekellång erfarenhet av.
Verksamhetens inriktning är densamma idag som den var för över hundra år sedan då en grupp synskadade utan egen försörjning startade upp ett borstbinderi och därmed tände ett hopp för många andra människor med olika funktionsnedsättningar. Idag omfattar Irisgruppen tre utbildningsföretag – Iris, Medlearn och Competens.
– Det handlar om att ta vara på möjligheter där de finns. Med rätt inställning och rätt stöd så kan någon som tidigare befunnit sig långt ifrån arbetsmarknaden få drömjobbet. Vi arbetar för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden med olika funktionsstärkande insatser, integration och matchning, förklarar Hannele Gyllklint, regionchef för Iris i södra Norrland.

Rätt stöd skapar möjligheter till egen försörjning
Att Iris är ett annorlunda utbildningsföretag som vågar tänka lite utanför ramarna märks redan då man kommer in på något av kontoren och möts av devisen Unika lösningar för unika människor. Visionen är att varje individ ska nå sin fulla potential, samt att skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.
Utbildningsdeltagaren Catharina Leuenberger, som får stöd i sin yrkesutbildning, är mycket nöjd med det kompletterande stöd som hon får via Iris. Som ensam döv i en hörande klass sätter Catharina stort värde på att få kommunicera på sitt första språk – nämligen teckenspråk, och samtidigt få hjälp med svenskan när det behövs.
– Jag arbetar då och då inom hemtjänsten och har länge funderat på att vidareutbilda mig inom vårdsektorn. Jag har tidigare känt mig osäker inför svenska språket och hur jag skulle klara av en hel utbildning, men tack vare ett pedagogiskt stöd från Iris har jag valt att ta steget och har påbörjat en vård- och omsorgsutbildning, berättar Catharina.
Stödet skräddarsys naturligtvis efter olika typer av funktionsnedsättningar och målet är att deltagaren ska bli så självständig som möjligt.

Bidrar i kompetensförsörjningsfrågan
Iris genomför ett stort antal uppdrag för att fler människor ska komma ut på arbetsmarknaden. Det är något som Sverige behöver för att på sikt kunna lösa den stora kompetensförsörjningsfrågan, och behovet är lika angeläget i hela landet.
I regionen Höga kusten, där Kramfors ingår, finns det som exempel arbetsmarknadsutbildningar inom gröna näringar, riktade mot lantbruk, trädgård, odling och djurvård. Här kan iris hjälpa till som en kompletterande expertinsats.
– Det finns även andra utbildningar i regionen där vi arbetar med att stödja elever för att de ska få en utbildning och därmed kunna skaffa sig en egen försörjning, vi samarbetar till exempel med yrkeshögskolor med liknande insatser. Vi är också experter på arbetsplatsanpassningar som involverar tekniska lösningar och kognitiva arbetshjälpmedel. Vi tror på regionen och på att vi med vår expertis kan medverka till att utveckla området, konstaterar Hannele Gyllklint.


Bilaga Höga Kusten SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Bilaga Höga Kusten
Gemenskap lägger grunden i Höga Kusten

Gemenskap, upplevelser och tid tillsammans. Det är vad Höga Kusten vill leverera under ett besök. Våra besökare ska mötas av leende ögon, jordnära och genuina människor och inte minst värme – både i bemötandet och från sprakande lägereldar. Tillsammans med den unika naturen och de förutsättningar den ger för friluftsäventyr har vi ett otroligt starkt erbjudande, säger Peter Holmqvist som är vd för Höga Kusten Destinationsutveckling.

Back to top