Flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport säkerställer en hög tillgänglighet för alla som bor, arbetar och driver företag i Höga Kusten. Dessutom arbetar det kommunalägda flygplatsbolaget för att stärka den regionala besöksnäringen med täta turer till och från ett av Skandinavens viktigaste nav – Stockholm.

Flygplatschefen Robert Gyllroth är mycket nöjd med de senaste årens utveckling för Örnsköldsvik Airport. Under mars månad i år såg man en ökning i antalet resor på ungefär tio procent jämfört med mars 2017. Det bottnar i flera olika saker, varav ett stort lokalt engagemang för flyget är en, och tillväxt inom det regionala näringslivet en annan.
– Det känns oerhört positivt att vi kan se ett så pass stort lyft för flyget här. Det vittnar om att det går bra för våra företag och vi vill naturligtvis utveckla ännu bättre tjänster så att tillväxten blir ännu mer påtaglig framöver.

Flygets betydelse för Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik är det lokala engagemanget för flyget som sagt stort. Det är inte svårt att förstå varför – det regionala flyget skapar ett attraktivt och tillgängligt Örnsköldsvik, bidrar till fler arbetstillfällen och driver på samhällsutvecklingen generellt.
– För företag i och omkring Örnsköldsvik är det oerhört viktigt att flyget finns, eftersom det möjliggör resande till och från regionen. Resande genererar möten och möten leder förhoppningsvis till affärer. Ett blomstrande näringsliv är med andra ord beroende av bra kommunikationer. Därför fyller de regionala flygplatserna i Sverige, däribland Örnsköldsvik, en mycket viktig funktion som drivmotor för tillväxt, säger Robert Gyllroth.
För att lättare kunna förstå flygets betydelse för Örnsköldsvik måste man ta en närmare titt på regionens förutsättningar för företagande och utveckling. Eftersom Örnsköldsvik i sig utgör en begränsad marknad så är de flesta företag som producerar något beroende av nationella och internationella affärer.
– Ungefär 75 procent av det som Örnsköldsviks företag producerar går på export och nära 3 procent av Sveriges totala export kommer härifrån. Det kan ställas i relation till att mindre än 0,5 procent av landets befolkning bor här, då förstår man varför flyget är avgörande för tillväxten, fortsätter Robert.

Utvecklar besöksnäringen i Höga Kusten
Världsarvet Höga Kusten är en bra plats att utveckla företag på. Speciellt upplevelserelaterade verksamheter som har koppling till besöksnäring. Regionen har mycket att erbjuda i form av unika naturupplevelser som allt fler vill upptäcka. Då spelar flyget också en nyckelroll. Samtidigt gäller det att duktiga entreprenörer kan sätta ihop attraktiva paket som passar olika målgrupper.
– Det är viktigt att Örnsköldsvik som glesbygd kan ta vara på de möjligheter som finns och skapa fler reseanledningar. Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige och det är självklart att vi ska vara drivande i den utvecklingen också, menar Robert Gyllroth.
På sikt hoppas han på att kunna bygga ut flygplatsen i takt med att efterfrågan blir större. Tack vare ett väletablerat samarbete mellan ett flertal flygbolag kan man resa hela vägen från Örnsköldsvik till väldigt många destinationer på en och samma flygbiljett. Det är troligtvis mycket därför som intresset för att flyga från en mindre, regional flygplats ökar så kraftigt nu.


Bilaga Höga Kusten SNL 2017-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-2

Huvudtema: Bilaga Höga Kusten
Gemenskap lägger grunden i Höga Kusten

Gemenskap, upplevelser och tid tillsammans. Det är vad Höga Kusten vill leverera under ett besök. Våra besökare ska mötas av leende ögon, jordnära och genuina människor och inte minst värme – både i bemötandet och från sprakande lägereldar. Tillsammans med den unika naturen och de förutsättningar den ger för friluftsäventyr har vi ett otroligt starkt erbjudande, säger Peter Holmqvist som är vd för Höga Kusten Destinationsutveckling.

Back to top