Smartare emballage ger lägre transportkostnader

Att skicka varor mer effektivt – snabbare, säkrare och billigare – står högt på önskelistan för alla som lever på att köpa och sälja saker i större volymer. Det är man på Timråföretaget Tompall mycket medvetna om, vilket märks tydligt i de smarta emballagelösningar som företaget utvecklar och säljer.

Det spelar egentligen ingen roll om det handlar om enkla förbrukningsvaror eller mer avancerade detaljer inom industrin – lägre transportkostnader betyder ökad lönsamhet oavsett varutyp. I tider av allt tuffare konkurrens behöver man se om sitt hus och se till att etablera långsiktiga relationer med sina kunder, samtidigt som kostnadsfrågan aldrig kan ignoreras.
– Lägsta pris för stunden är ofta allt annat än det billigaste alternativet på sikt, påminner Thomas Markström, vd samt grundare av Tompall tillsammans med Ulrika Markström.
Produkterna som Tompall grundar sin affär på är specialbyggda pallar av norrländsk furu och gran, samt robusta träemballage i tillägg till det. Oavsett vad som ska fraktas så kan Tompall skräddarsy en pall för ändamålet, komplett med skyddande emballage om det behövs.
– Vi utvecklar lösningar som sparar pengar över tid, i form av ökad säkerhet för godset och därmed färre kostsamma reklamationer, samt mer effektiva leveranser med pallar som bidrar till optimerade fraktlösningar, fortsätter Thomas.

Den optimala lösningen
En optimal fraktlösning är med andra ord den som är mest lönsam över tid. Tompall kan hjälpa sina kunder att ställa om från kortsiktiga, mindre lönsamma lösningar till framtidens mer hållbara fraktsystem med bättre emballage.
– Det är självklart att en smart emballagelösning ger lägre transportkostnader. En stor fördel med våra emballage är att de är hållbara över tid och de kan återanvändas, om och om igen. Livslängden är lång, och eftersom vi använder naturmaterial kan allt återvinnas när produkterna inte längre kan återanvändas, förklarar Thomas Markström.
Familjeföretaget är Thomas och Ulrikas livsverk och bygger på deras vision om att bidra till en mer hållbar transportsektor. För att visa att man lever som man lär åtar sig Tompall även ansvaret för att reparera kundens emballage vid behov, liksom att lagerhålla det om kunden så önskar.

Större produktionsytor
Framtidsutsikterna för Tompall ser mycket ljusa ut. Efterfrågan på smarta transportlösningar och emballage ökar hela tiden. Tompall svarar med att bygga ut sin anläggning och därmed höjs produktionskapaciteten ytterligare.
Dessutom skissar man på att utveckla en ny linje med nya maskiner för att kunna lansera en ny typ av fraktlösning, men Thomas är än så länge inte säker på när den kan bli aktuell.
– Vi har vuxit ur vår kostym och bygger just nu ut med 1200 kvadratmeter. Det är ett stort åtagande, men vi tittar samtidigt på fler alternativ. Det är en ny produkt på gång, men mer kan jag inte avslöja i dagsläget, säger han lite hemlighetsfullt.
Tompall står inom kort redo med en ny produktionsanläggning och nya lagerytor. Det talas även om ett antal nya arbetstillfällen för att kunna fortsätta expansionen.
– Det finns en stark tilltro till marknaden nu och vi vet att våra produkter behövs för att våra kunder ska kunna växa med sina verksamheter. Allt fler upptäcker värdet av en optimal fraktlösning, säger Thomas, som ser fram emot ett starkt år 2017 med många nya samarbeten och givetvis även fördjupade relationer med befintliga kunder.


Svensk Industri & Tillväxt SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

Back to top