Riksbyggen utvecklar nya premiumområden

Skellefteå är en kommun som under många år haft en relativt oförändrad bostadsmarknad med få nybyggen. Läget har dock förändrats i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med att bosätta sig i en kommun där livskvalitet verkligen prioriteras.

Riksbyggen uppmärksammar tillväxttrenden och gör omfattande nyinvesteringar i Skellefteå. Förvärvet av en del av allmännyttans bestånd har knappast gått obemärkt förbi – det är inte varje dag som en privat aktör väljer att investera i ett större antal hyresrätter i en norrländsk kommun.
– Genom att köpa nära 550 hyreslägenheter av kommunalägda Skebo markerar Riksbyggen en stor framtidstro i regionen, bekräftar Gabriella Lööf, säljansvarig på Riksbyggen i Skellefteå. Hon poängterar samtidigt att det även pågår en hel del andra satsningar från Riksbyggens sida som kommer att få en minst lika stor betydelse för staden som förvärvet av hyresrätterna.
– Vi har även valt att utveckla ett nytt bostadsområde tillsammans med Skebo, fortsätter Gabriella. I Strömsör kommer vi att bygga hundratalet nya bostadsrätter samtidigt som Skebo bygger hyresrätter. Ambitionen med att blanda olika upplåtelseformer är givetvis att bidra till en ökad social hållbarhet i området och samma princip ska framhävas även i andra projekt.

Utvecklar premiumområden
Strömsör kommer att bli lite som Skellefteås nya framsida alldeles intill E4:an med många nya bostäder. Kommunens fastighetsbolag Polaris bygger dessutom ett nytt parkeringshus samt utvecklar ett kontorshus med flera hundra arbetsplatser i området. Strömsör ligger också mycket centralt – läget är med andra ord mycket fördelaktigt för Riksbyggen att vidareutveckla sitt bestånd av bostadsrätter på.
– Vi ser att Strömsör är att anse som ett framtida premiumområde alldeles intill älven. Försäljningen kommer att påbörjas under våren/sommaren och vi hoppas på att kunna bygga under fjärde kvartalet i år, säger Jonas Lundmark, projektledare vid det nyinstiftade marknadsområdet Riksbyggen MO Bostad Norr, ännu en markering att Riksbyggen tror långsiktigt på norra Sverige.
– Bland andra projekt som också kommer att vara av stor betydelse för Skellefteå har vi utvecklingen av Kapella. Precis som Strömsör ligger området centralt och vi siktar på hundratalet lägenheter även här, berättar Jonas Lundmark vidare.
Kapella blir, i likhet med Strömsör, ett projekt med hög nivå där de boende själva kommer att få vara med och utveckla sina lägenheter. I enlighet med visionen för det nya Skellefteå kommer områdena att byggas med hållbarhet som prägel.
– Riksbyggen miljöcertifierar samtliga nyproduktionsprojekt enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, tillägger Jonas. Projektet kan påbörjas strax efter byggstarten av den sista etappen av Strömsör.

Långsiktiga planer
Riksbyggen förvaltar ungefär 3200 bostadsrätter i Skellefteå idag. Satsningen på hyresrätter är en nationell strategi som Riksbyggen utvecklat för att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Samtidigt fortsätter utvecklingen av bostadsrätter, som fortfarande utgör kärnan i Riksbyggens verksamhet.
– Hyresrätterna som vi har förvärvat av Skebo ligger i några av Skellefteås viktigaste utvecklingsområden som Klintfors, Sjungande Dalen och Kåge. Vi har en långsiktig plan om att vidareutveckla och stärka dessa områden, som till viss del omfattar lägenheter från miljonprogrammet. Det ska bli spännande att se hur det artar sig framöver, säger Gabriella Lööf, som själv är född och uppvuxen i Skellefteå och som därmed gläder sig lite extra åt all utveckling som sker i hemstaden nu.


Svensk Industri & Tillväxt SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

Back to top