Bäst i världen på att mäta trådlös kvalitet

Hur mäter man en upplevelse? En upplevelse kan vara något väldigt subjektivt, men finns det sätt att genom vetenskapliga metoder studera mätbara egenskaper och ta fram en objektiv siffra som säger oss hur bra en upplevelse är? Detta oberoende av vem som upplever den, är möjlig att återupprepa om och om igen och dessutom kan utföras automatiskt av maskiner?

Digitaliseringen är idag en av de största krafterna som påverkar samhället och nyckeln till densamma är fungerande kommunikation; internet via trådlösa mobilnät, WiFi och fiber. Tekniken som kommunikationen bygger på blir allt mer komplex i samma takt som det skapas allt fler digitala tjänster och upplevelser, som i sin tur kräver mer kapacitet, ställer högre krav på hastighet och stabilitet utan fördröjningar.

Den stora utmaningen
Den kritiska utmaningen för de aktörer som bygger och tillhandahåller någon form av digital kommunikation, blir att förstå vad som utgör en bra användarupplevelse, att kunna mäta den och använda den kunskapen för att skapa bättre digitala tjänster. Misslyckanden ökar risken för att miljoninvesteringar görs på fel ställen och att användarna flyr till konkurrerande operatörer.
För 25 år sedan uppfanns en teknik i Skellefteå som bland världens mobiloperatörer och nätverkstillverkare är känd som TEMS. Tekniken handlar om just det; den gör det möjligt för operatörerna att mäta användarupplevelser och därigenom kunna utveckla, bygga och underhålla de digitala kommunikationsnät som utgör grunden för ett mobilt internet via de smartphones vi använder idag.
InfoVista heter företaget som utvecklar TEMS och i lokalerna på Skellefteå campus jobbar cirka 70 personer med forskning och utveckling, men verksamheten är kanske mest känd från sitt ursprung i Ericssons verksamhet i Ursviken.

Att mäta en upplevelse
Att mäta kvaliteten i en upplevelse som kopplas till användning av en mobiltelefon är svårare än man kan tro.
– Det är till oss som världens mobiloperatörer vänder sig för att få hjälp med att förstå hur kunderna upplever sin mobiltjänst, något som i sin tur hjälper dem att prioritera investeringar, underhåll och forskning, förklarar Michael Carlberg Lax, forsknings- och utvecklingschef på InfoVista.
För mindre än tio år sedan handlade kvalitet i mobilnät mest om täckning. Störningar i näten var vanligast i den trådlösa länken mellan mobiltelefon och basstation. 2007 hände dock någonting som för alltid förändrade hur vi använder mobiltelefoner; Steve Jobs introducerade iPhone.
– Sedan dess har vi flyttat allt mer av våra liv till den digitala världen; vi handlar, ser på film, lyssnar på musik, förhandlar bolån, betalar och utför bankärenden, håller kontakt med familj och vänner – allt genom vår smartphone som alltid finns nära till hands. Detta ställer enorma krav på dagens mobilnät som snabbt har fått expandera för att hantera svindlande datamängder som vi användare konsumerar dagligen, fortsätter Michael Carlberg Lax.
– Istället för täckning fokuserar man idag på appar och ställer ett antal nyckelfrågor kring det. Hur många gånger blev filmen avbruten då användaren streamade den på YouTube? Hur lång tid tog det att uppdatera status på Facebook? Kom det där meddelandet som skickades via WhatsApp fram? Hur var ljudkvaliteten på det viktiga samtalet via Skype? Om något gått fel – vad var orsaken?

Med telefonen som mätinstrument
För att komma så nära den faktiska användarupplevelsen som möjligt använder sig InfoVistas produkter av vanliga smartphones som källan till sina mätningar, och det är här man sticker ut inom sin bransch.
Genom speciell mjukvara kan InfoVista simulera ett användarbeteende och styra telefonen att ringa samtal, surfa på webben, skicka meddelanden och till och med streama en film från YouTube. Under tiden som detta sker samlar TEMS-mjukvara information från alla lager i telefonen, från radiomätningar till IP–trafik och information från själva apparna. Denna information används sedan för att analysera prestandan och generera nyckeltal som indikerar just hur pass bra tjänsten fungerar.
– Den traditionella användaren, av våra produkter, är de ingenjörer som utvecklar, bygger och driftar mobilnäten. Fokus de senaste åren har varit att göra verktygen så enkla att använda att vem som helst ska kunna skapa sig en bild av hur bra ett nätverk fungerar där man befinner sig och samtidigt få hjälp att ställa en diagnos på vad orsaken till ett problem kan vara, ett viktigt steg då digitaliseringen numera står i centrum inom allt fler branscher, kommenterar Michael Carlberg Lax.

Ett globalt arbete i teknikens framkant
InfoVistas framgångar bygger mycket på nya tekniska framsteg. Redan tre till fyra år innan tekniken blir tillgänglig i kommersiella mobilnät och telefoner ska InfoVista kunna mäta användarupplevelsen. Det är ett arbete som sker i samarbete med andra nyckelspelare inom telekombranschen som världsledande mobilnätstillverkare, telefontillverkare och inte minst mobiloperatörerna.
InfoVista har idag cirka 660 företagskunder i 180 länder och till kundkretsen räknas de 20 främsta av världens samtliga mobiloperatörer. Marknadsdominansen märks också på de företag som väljer att samarbeta med InfoVista.
Som enda företag i sin bransch har InfoVista officiella samarbeten med flertalet kända tillverkare av mobiltelefoner och utvecklare från Skellefteå reser med jämna mellanrum till högkvarter i både öst och väst, för att hjälpa mobiljättar att optimera upplevelsen för sina användare. Innan nya telefonmodeller släpps på marknaden så har InfoVista, i många fall, redan hunnit hjälpa operatörerna att säkerställa att de nya modellerna fungerar felfritt i deras nät inför världspremiären.
– InfoVista är också den enda utländska leverantören av testutrustning till världens största mobiloperatör. Vi konkurrerar inte på pris utan med kvalitet och innovation och flertalet av våra större kunder har påpekat att det var just av de anledningarna som de velat inleda samarbeten med oss, tillägger Michael Carlberg Lax.

28 miljarder uppkopplade saker 2021
Idag uppskattar man att det finns bortåt 15 miljarder uppkopplade saker, de flesta är smartphones eller datorer. Ericsson har i sin årliga Mobility Report uppskattat att antalet uppkopplade saker kommer uppnå 28 miljarder till 2021 och att majoriteten av dessa kommer vara just saker, det vill säga maskiner, sensorer och prylar. De kommer att kunna interagera med oss både digitalt och fysiskt.
Fenomenet kallas Sakernas Internet eller Internet of Things. Tekniken som möjliggör detta kallas 5G, den femte generationens mobilnät, som just nu utvecklas i laboratorie- och testmiljöer världen över och där leverantörer räknar med att tekniken kommer finnas tillgänglig någon gång mellan 2020 – 2021.
För att vara marknadsledande på lång sikt måste företaget kontinuerligt ligga steget före, förutse digitala trender och ha mod och kraft för att investera i långsiktig forskning. InfoVistas 25 år i branschen är ett kvitto på att man lyckats med just det och för att säkerställa framgångarna inför teknikskiftet till nästa generation pågår just nu ett intensivt arbete.
– EUs Horizon 2020, Region 2019, Skellefteå 2030 är bara några samhällsprojekt som är beroende av 5G, som närmast kan beskrivas som blodomloppet för digitaliseringen, sammanfattar Michael Carlberg Lax.
InfoVista har under 2016 bland annat startat ett industridoktorandprogram där Luleå tekniska universitet är först ut med en doktorandstudent rekryterad till ett gemensamt projekt inom Internet of Things. Det finns naturligtvis en förhoppning om att satsningen ska bidra till att skapa ett större intresse för verksamheten inom InfoVista och därmed också påverka framtida investerings- och rekryteringsinsatser.


Svensk Industri & Tillväxt SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

Back to top