Schaktfritt sparar både pengar och miljö

Schaktfri borrning för att reparera eller installera ledningar och rör under mark är betydligt mer skonsam för miljön än traditionell grävning. I områden där det inte är motiverat att gräva upp stora ytor, störa närmiljön, stänga av trafik och dessutom lägga stora resurser på återställning efteråt lämpar sig de schaktfria metoder som Nordic Drilling System, NDS, praktiserar.

I en tid då hjulen snurrar snabbare och ökad lönsamhet i kombination med lägre miljöavtryck står högst på agendan finns det egentligen inget utrymme för tankesättet ”så har vi alltid gjort”. Det är hög tid att tänka nytt och annorlunda för framtiden, att införliva nya idéer som gör morgondagen lite bättre än idag. Det står Gävleföretaget NDS för med sina schaktfria entreprenader.

– Schaktfria metoder, styrd horisontell borrning och SBR-borrning, ger helt nya möjligheter. Istället för att gräva upp och störa marken kan man genom att borra fortfarande komma åt de platser under mark som behövs, på ett sätt som är mer kostnadseffektivt och med en mindre miljöpåverkan, säger Anders Björklund, projektledare och delägare NDS.

Rent praktiskt fungerar det så att borren styrs från markytan genom att man samlar information om läge och djup, position och lutning via radiosonder. Metoden bygger på ungefär samma principer som tunnelbygge, det gäller att säkerställa att det material som borras undan inte sjunker in igen och täpper igen efter borren.
Den stora skillnaden mellan vanlig styrd horisontell borrning och SBR-borrning är framförallt att borrstängerna är dubbla, en inre och en yttre stång. Därmed kan SBR-borrning tillämpas där marken innehåller mycket hårda friktionsmaterial eller porösare bergarter men också mark med stora mängder stenar. Tack vare SBR-borrning är det möjligt att genomföra styrd borrning i mjuka eller mediumhårda solida bergarter vilket tidigare bara varit effektivt med stora och kostsamma maskiner.

Varför inte övergå till schaktfritt helt?
Man kan fråga sig varför alla markarbeten inte utförs med schaktfria metoder? Det finns en stark tradition av att gräva och den lever kvar. Det finns också en del utmaningar beroende på markens egenskaper, en geoteknisk undersökning krävs alltid innan man kan börja borra, liksom en god överblick över vilka befintliga ledningar som ligger i marken. Marknaden står dessutom med en befintlig maskinpark som är anpassad efter traditionella metoder – att vända skeppet kommer att ta tid.

Anders Björklund ser mycket ljust på framtiden eftersom det ändå finns en stor efterfrågan på schaktfria metoder, speciellt i innerstadsmiljöer och bebyggda områden. Det byggs mycket i Gävle och NDS medverkar i många stora samhällsbyggarprojekt. Allt från att borra för fjärrvärme och fjärrkyla till byggnation av nya VA-ledningar under stadsmiljön finns med på projektlistan.
– Vi verkar egentligen över hela Sverige eftersom vår metod fortfarande är ganska ny på marknaden. Det finns inte så många aktörer i Sverige som har tillgång till en så pass stor markinpark med de största borrmaskinerna, som vi har. Vi ser därför mycket positivt på framtiden, vi får in fler förfrågningar och når hela landet med ett unikt erbjudande, säger Anders Björklund.
NDS maskinpark består även av traditionella grävmaskiner då vissa uppdrag kräver båda metoderna i kombination.


Svensk Industri & Tillväxt SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

Back to top