Almi utvecklar företag till framgång

Företagare som vill växa har ofta en stark drivkraft att göra det, men ofta kan experthjälp få tillväxten att gå både smidigare och snabbare. Redan under 2015 introducerade Almi flera tillväxtprogram för företag som vill utvecklas. Programmen är numera etablerat nationellt och i Gävle har det inneburit ett stort lyft för många företag.

Det finns en stark vilja bland Gävleborgs företag att utveckla sina affärer och här kan Almi, enligt rådgivningschef Anna Rosengren, göra stor skillnad.
– Vi träffar ungefär 1400 företag årligen i regionen Gävleborg – Dalarna. Vi har därför en god insikt i hur företagsklimatet ser ut i regionen och vad som behövs för att göra det ännu bättre.
Almi är ofta välkänt bland företag som en finansiär när man vill investera i sin verksamhet, och det är viktig del men ibland kan företaget behöva en satsning på kunskap och där kommer affärsrådgivningen in.
– Företagen vi träffar vill utveckla företaget på olika sätt, kanske med större marknader, tydligare erbjudande eller bättre styrning, det är den typen av företag som är målgruppen för Almis tillväxtrådgivning, säger Anna Rosengren.

Digitaliseringen öppnar möjligheter
Almi GävleDala är en av 16 dotterbolag inom Almi nationellt. Det gemensamma målet för dem alla är att verka för ett starkare företagsklimat, förverkligande av idéer och innovationer, ett ökat företagande och därmed också ökad tillväxt. Här skiljer sig målsättningen inte i Gävleborg från övriga Sverige.
Det som däremot kännetecknar regionen är att man befinner sig mitt i en resa från traditionell industri till framtidens högeffektiva industri. Gävleborg har många tillverkande företag som måste ställa om för att bibehålla sin konkurrenskraft – de är ofta i stort behov av att guidas rätt och här kan Almi bidra med kunskap och erfarenhet.
– Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för att göra affärer med hela världen och det är en möjlighet som företagen i Gävleborg kan ta vara på. Vår roll är därför som en rådgivande partner för utveckling av nya affärer, menar Anna Rosengren.

Utvecklar idéer, ledarskap och företag
Almi startar inte företag, och tar inte heller beslut om expansion i befintliga. Det man gör är att bidra med den kunskap som behövs för att företagen ska kunna ta nästa steg i sin utveckling och kapital för företag som vill investera i sin verksamhet.
– Vi arbetar mycket med kompetens, både inom företaget och med externa experter, det är viktigt att vi har rätt kunskap och erfarenhet i frågor som rör sig om utveckling av företag. Den kompetensen bildar team kring våra kunder som alla vill växa. Inom teamet har vi då möjlighet att arbeta med utveckling av organisation och affär, men också kapital som ger företagen möjlighet att satsa, säger Anna Rosengren.
Tack vare sin långa erfarenhet som innovations- och affärsutvecklingspartner, inte minst i ett befintligt företags utvecklingsskede, kan Almi stötta med mentorskap och riktad rådgivning för utveckling av både idé, ledarskap och företag.


Svensk Industri & Tillväxt SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

Back to top