Full fart mot framtiden på räls

Signal- och banbyggarna har satt kurs mot framtiden och uppgraderar verksamheten med ny kompetens. I det omfattande arbetet med att bygga ut och renovera den svenska järnvägen utgör företaget en nyckelpartner.

Spårbunden trafik är avgörande för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimat- och tillväxtmål. Det ska satsas miljardbelopp på att rusta upp järnvägen och motiveringen grundas bland annat på att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU redan till 2020. Signal- och banbyggarna, SBB, står redo att bidra med sin kompetens och erfarenhet för att vi ska komma lite närmare målet.

Rustar för kapacitetshöjning
Det går inte att sticka under stol med att stora delar av den svenska järnvägen är eftersatt och därmed i stort behov av att renoveras. Dessutom behövs mer kraftfulla investeringar för att bygga ut befintliga spår för att uppnå en väl behövd och efterlängtad kapacitetshöjning. Därför är det glädjande att flera strategiska beslut nu fattats kring järnvägens utveckling i Sverige.
Åtgärder för att rusta upp järnvägen prioriteras nu enligt färska rapporter från Trafikverket. Det kommer att innebära bråda tider för SBB, som kan erbjuda allt från konsulttjänster inom bygg- och arbetsledning till helhetsåtaganden för mark- och spårentreprenader inklusive kompletta signaltjänster.
– Vi ska bygga ett starkare företag som kan matcha framtidens behov av signal- och bantjänster. Det finns som de flesta redan vet ett stort renoveringsbehov, men besluten tenderar att dröja. När de väl kommer är det ofta ganska kort varsel och därför måste vi vara redo när det gäller, säger Pär Opard, vd och delägare SBB.
En stor utmaning är att de stora projekten ofta planeras för sommarhalvåret. Att ha personal i beredskap året om kan därför vara svårt för mindre företag. SBB har valt att bygga ut verksamheten med fler affärsområden för att kunna behålla sin personal, eftersom kompetensen är helt avgörande för att få konkurrera om de stora renoveringsprojekten.
Utöver spårbyggen och signaltjänster erbjuder SBB även bullerentreprenader och snöröjning, som exempel.

Vinner på att vara heltäckande
SBB grundades i september 2006 av Jonas Friberg och Bengt Svanberg. Från oktober 2016 ägs företaget av Jonas Friberg, styrelseordförande Pär Larsson och vd Pär Opard. Huvudkontoret finns i Borlänge men företaget verkar över hela Sverige med filialer från norr till söder.
Marknaden är hårt konkurrensutsatt med många aktörer, stora som små. SBB sticker ut genom att satsa på att vara heltäckande med fokus på att förenkla för beställaren med en kontakt som står för allt. Jonas Friberg förklarar:
– Det som gör oss unika är att vi inte har nischat in oss på ett eller ett par områden såsom svetsning eller signalarbeten. Vi har alla kategorier med kunskap och erfarenhet inom allt från signal- till banteknik, svetsning och dessutom med egna maskiner för alla typer av uppdrag. Hög tillgänglighet och enkelhet kan aldrig underskattas – ofta är det avgörande för beställarens beslut.
SBB kommer att fortsätta bygga upp en stark verksamhet för att möta framtiden, och styr framförallt mot utökade kunskaper för att bli ännu mer heltäckande. Att stärka kompetensen inom alla kategorier är högt prioriterat. Målet är att organisationen, som idag har ungefär 120 anställda, ska fortsätta att växa och ha en god lönsamhet. Men störst fokus ligger på att fortsätta satsa och vidareutveckla verksamheten med den personal man har idag. 


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top