Enklare än någonsin att göra skillnad

Trafiksäkerhet är sedan länge en prioriterad fråga i Sverige och vi har också en lång tradition av att aktivt arbeta med åtgärder som minskar den svenska fordonsflottans miljöbelastning. Det skriver Opus Bilprovning under på då företaget driver traditionen vidare under nytänkande former.

Opus Bilprovning tar med sig mycket av den kunskap som den statliga Bilprovningen har byggt upp under åren och lägger dessutom till nya värden i form av bättre miljöval och kanske marknadens mest generösa öppettider. Det har aldrig varit enklare att göra ett riktigt bra miljöval – Opus Bilprovning klimatkompenserar nämligen hela verksamheten till 100 procent inklusive kundernas resa till och från besiktningen.

Först i Sverige
Att klimatkompensera hela verksamheten är något som Opus Bilprovning som besiktningsföretag är först ut med i Sverige. Det är också ett led i att man skapar kundanpassade lösningar – nu kan kunderna välja att göra ett bättre val rent miljömässigt samtidigt som de får sitt fordon besiktat.
– Många företagskunder uppskattar möjligheten att kunna göra bättre miljöval och har även klimatkompensation med i sina egna agendor. För dem blir det då lättare att välja Opus Bilprovning för sin besiktning – vi hjälper ju dem att realisera egna miljömål, menar Lena Danielsson, Opus Bilprovnings affärsområdeschef i Dalarna, och en del av Gävleborgsområdet. Hon fortsätter:
– Besiktning av fordon görs för att hålla koll på transportsektorns miljöpåverkan, men är också en säkerhetsåtgärd för att se till att alla fordon som rullar på vägarna är i ett acceptabelt skick. Numera ser vi också att intresset för bättre miljöval ökar bland privatpersoner och därför är det extra glädjande att vi kan erbjuda det.
Opus Bilprovning strävar efter att etablera sig så nära kunden som möjligt för att göra resorna till och från besiktningen korta. Förutom fordonens miljöpåverkan ser man till att anpassa verksamheten för en mer energieffektiv drift, med energieffektiv belysningsteknik och uppvärmning med förnyelsebara källor som exempel.

Hög tillgänglighet
Att bidra till att öka trafiksäkerheten är allas angelägenhet – liksom att bidra till ett minskat miljöavtryck. För att underlätta i processen satsar Opus Bilprovning på att etablera fler stationer över hela Sverige. I skrivande stund står man för ett 80-tal stationer från Karlskrona i söder till Kiruna i norr.
– Den övergripande ambitionen är att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen. Då kan vi också bli det självklara valet för alla som behöver besikta sitt fordon, såväl personbilar som motorcyklar, släp, husvagnar samt tunga fordon som lastbilar och bussar, säger Lena Danielsson.
Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av Opus Bilprovnings framtidsstrategi. Det hänger i sin tur ihop med en strävan efter att öka tillgängligheten för svenska fordonsägare, som hos Opus Bilprovning garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top