Omfattande förnyelse i Grycksbo

I Grycksbo, en liten ort belägen några kilometer utanför Falun, pågår just nu en process som kommer att skriva historia. Den traditionella bruksindustrin kring papperstillverkning som Grycksbo är känt för, tar nu ett stort steg in i framtiden med moderna och mer effektiva tillverkningsprocesser.

Mycket har hänt i trakterna kring Falun och Dalarna sedan Grycksbos pappersbruks tidiga dagar i början av 1740-talet. Idag går verksamheten under namnet Arctic Paper och mycket av det traditionella hantverket kring pappersframställning har nu ersatts med digitalt styrda processer. Kvar finns dock den lokala förankring som bruket haft sedan dag ett, både som viktig arbetsgivare och som utvecklingsmotor för en region i tillväxt.

En verksamhet i förändring
Arctic Paper ska även fortsättningsvis vara en betydande arbetsgivare lokalt och samtidigt bidra till att Dalarna utvecklas som attraktiv region i Mellansverige. För att möjliggöra det har företaget tagit flera strategiska steg och börjat genomföra vissa förändringar lokalt för att kunna fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ globalt.
En viktig förändring är att dagens organisation inom Arctic Paper är mer flexibel än tidigare. Pappersindustrin är mycket konkurrensutsatt och priserna pressas ständigt. En stark krona påverkar lönsamheten drastiskt eftersom marknaden är global och priserna sätts i andra valutor. Att kunna producera mer effektivt har därför blivit en överlevnadsfråga.
– Vi har fått ställa om och hitta nya nischer. Det har varit avgörande speciellt med tanke på att marknaden för tryckpapper minskar. Det finns dock andra segment som växer, inte minst förpackningsindustrin där papper efterfrågas allt mer för att ersätta plast. Att Arctic Paper ska finnas kvar som global leverantör av kvalitetspapper är självklart, säger Michael Fejér, vd Arctic Paper Grycksbo AB.

Designpapper efterfrågas
Pappersprodukter kommer alltid att behövas och nya applikationsområden utvecklas hela tiden. Det handlar alltså inte om en utveckling mot att fasa ut papper, snarare om att det kommer att tas till en annan nivå och förfinas i sin tillämpning. En viktig fråga att ställa sig, enligt Michael Fejér, är hur framtidens människor kommer att se på tryckta alster.
– Den utveckling som vi kan se redan idag är att marknaden generellt går från att trycka stora kataloger i stora upplagor till korta ledtider och mer exklusiva utgåvor till mer nischade målgrupper. Mycket handlar om att rätt målgrupp ska få rätt material, och då lämpar sig inte längre de traditionella massutskicken som man förlitat sig på tidigare.
Michael Fejér menar också att en stor möjlighet som föds ur trenden är att de mer exklusiva upplagorna troligtvis kommer att tryckas på ett lite finare papper som därmed också är lite svårare att framställa – trenden går mot en ökad efterfrågan av den typ av designpapper som Arctic Paper redan erbjuder.

Attraktiv arbetsplats
På Arctic Paper finns inom många olika arbetsområden ett behov av duktiga medarbetare som kan bidra till utvecklingen och man ser nu över den långsiktiga kompetensförsörjningen för att kunna rekrytera rätt kompetens över tid. De senaste åren har förvisso kantats av en nergång inom grafiskt papper i stort, men Arctic Paper har tack vare sin modernisering ändå stått sig bra. Att pappersbruket i Grycksbo är en attraktiv arbetsplats för framtiden råder det därför ingen tvekan om.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top