Upptäck Dalarnas tillväxtmotor

Falun Borlänge-regionen består av sex kommuner i den södra delen av Dalarna; Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Smedjebacken och Säter. Regionen har ca 166 000 invånare och befolkningen ökar varje år. Här leds utvecklingen av ett medvetet samarbete mellan näringsliv, högskola, kommun och landsting för att skapa förutsättningar för tillväxt och förnyelse. Entreprenörskap och ett gott företagsklimat är vad som utmärker regionen som ofta kallas för Dalarnas tillväxtmotor.

Flera av regionens kommuner är industristäder med en lång tradition av bland annat bergshantering, stålproduktion och papperstillverkning. Revolutionerande nytänk och tusenåriga traditioner går hand i hand och idag finns här över 80 000 arbetstillfällen. Här finns världsledande högteknologiska företag så som 3M, ABB, Stora Enso, Trafikverket, Spendrups, Dellner Couplers och SSAB. Dessa blandas dessutom med massor av små intressanta uppstickare. Helena Åkerberg Hammarström arbetar som näringslivschef i Säters kommun:

Näringslivet i våra kommuner är beroende av varandra. Går det bra för företagen i exempelvis Falun så ger det även positiva effekter på näringslivet i de andra kommunerna, menar Helena.
Via det gemensamma utvecklingsbolaget Falun Borlänge- regionen AB samverkar kommunerna kring olika frågor, driver projekt för att stärka och utveckla näringslivet och säkra den framtida kompetensförsörjningen, samt marknadsför regionen som en attraktiv plats att arbeta, bo och leva i.

Tillsammans är vi starka och kan underlätta för den som vill etablera sig i någon av våra kommuner. Genom att vara generösa mot varandra, kan vi erbjuda en väg in till större möjligheter i sex kommuner, säger Helena.

Lars-Åke Josefsson som är näringslivschef i Ludvika menar att de gemensamma samarbetsprojekten innebär att kommunerna i regionen når ett bättre resultat tillsammans än om man skulle ha agerat på egen hand.
Ett sådant projekt är till exempel det arbete som bedrivs för att stimulera ökat byggande i regionen. Det förenklar för de som vill bygga och vi kan redovisa en större efterfrågan tillsammans. Den närhet och kontakt som finns mellan oss näringslivschefer är viktigt för att kunna verka gemensamt. Företag är ointresserade av kommungränser och vårt arbetssätt förenklar för företagen, säger Lars-Åke.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top