Ludvikas arbetsmarknad lockar

SCB:s regionala arbetsmarknadsstatistik pekar på fortsatt goda siffror för Ludvika kommun.

- Över en längre tid, de sista tio åren, kan vi se att antalet arbetstillfällen i privat sektor har ökat med närmare 1 400, säger kommunens näringslivschef Lars-Åke Josefsson.
De aktuella siffrorna gäller för perioden 2006-2015. Under de åren har utvecklingen kraftigt och stabilt varit positiv avseende jobben.
- Vi hade tillväxt inom privat sektor även under åren av finanskris, medan vi har sett en stagnation eller viss minskning av antalet anställda inom offentlig sektor.
Lars-Åke Josefsson fortsätter:
- Störst ökning finns inom tillverkningsindustri och företagstjänster.
Att arbetsmarknaden inom Ludvika kommuns gränser går bra visas tydligt av en kraftigt ökad jobbinpendling under tioårsperioden.
- Vi ser att vi i Ludvika har haft en starkare tillväxt än Dalarna som helhet och vi ser också att inpendlingen ökar från alla omgivande kommuner.

En orsak till det är rådande bostadsbrist.
- Vi har klarat tillväxten tack vare inpendlingen. Men vi måste öka bostadsbyggandet, vilket är ett prioriterat område för kommunen.
I sammanhanget välkomnar Lars-Åke Josefsson det av Ludvikahem i dagarna fattade beslutet att bygga ett nytt flerbostadshus i Ludvika centrum, planerat med nära 50 lägenheter.
- Den brist på bostäder vi har i kombination med att kommunen har stor tillväxt gör att det nu finns många aktörer på bostadsmarknaden som intresserar sig för att bygga i Ludvika.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top