VVSteknikgruppen växer med uppgiften

VVSteknikgruppen i Gävle-Dala fyller 25 år i år.
Det är ett företag som växt stadigt och blivit en betydelsefull aktör på den lokala VVS-marknaden.
– Och vi har en organisation som klarar av att ta ännu fler uppdrag än vad vi gör idag, säger företagets grundare Dan Persson.
 
Dan Persson startade företaget 1992 och efter 2009 har VVSteknik börjat växa på allvar.
VVSteknikgruppen består av tre olika bolag och de vanligaste kunderna är bostadsbolag, bostadsrättföreningar, företag, kommuner och landsting. VVSteknik har kontor i Falun och Gävle men verkar i hela Dalarna och Gästrikland, ned till Uppsala och även en del i Stockholmsområdet. Totalt jobbar 28 personer i företaget.

VVSteknik Rörinspektion och infodring
Det företaget jobbar med spolning och framförallt inspektion/besiktning av nya och gamla avlopp. Kunden får protokoll och ett åtgärdsförslag i de fall där rören är skadade eller gamla. Behöver rören lagas löser man problemet utan skador på byggnaden och ett sätt är att man gjuter nya rör i det gamla röret med ett flexibelt foder (relining) och det beräknas hålla i 50 år.

VVSteknik Energi och Miljö
Det företaget jobbar med fastighetsägare m.fl. som har ojämn värme och/eller hög energiförbrukning och inventerar befintliga installationer i fastigheter samt upprättar besparingskalkyler och ger åtgärdsförslag. Företaget projekterar även värme och ventilationsanläggningar vid ny- och ombyggnationer.

Verksamhetsplatsen
Den tredje delen i VVSteknikgruppen kallas för Verksamhetsplatsen.se och har sedan 2001 servat sina kunder med webbaserade tjänster. Här kan man få hjälp med till exempel drift och underhållsinstruktioner och riskanalyser. Dessutom finns en komplett arbetsmiljöhandbok att tillgå på Verksamhetsplatsen.
Verksamhetsplatsen har programvaror för Bostadsrättsföreningar, entreprenörer inom byggbranschen, mindre fastighetsbolag samt en Arbetsmiljöhandbok som passar de flesta företag och som även innehåller en personaldel samt dokument för miljö-och kvalitet (ISO 9001 och 14001).
– Som entreprenör finns det möjlighet att skapa sin drift-och underhållsinstruktion men även allt som behövs för att bedriva ett säkert arbetsmiljöarbete samt egenkontroller. Nytt för 2017 är bland annat att allt arbete med arbetsmiljö och egenkontroller sköts på ett enkelt sätt med hjälp av mobiltelefonen. Med hjälp av mobiltelefonen går det att hålla reda på när ett servicebesök under garantitiden ska utföras och det finns det flera funktioner som förenklar arbetet och gör att det inte glöms bort.

Gå gärna in på www.verksamhetsplatsen och läs mer om de olika programvarorna.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top