Klövern möjliggör framtidens företagande i Falun

Klövern skapar attraktiva miljöer för framtidens företagande i utvalda tillväxtregioner. Falun hör till de områden som Klövern satsar på då man ser en stor utvecklingspotential i det upptrappade intresset för regionen.

Falun och Dalarna är en särpräglad tillväxtregion i Mellansverige som under senare år har fått mer uppmärksamhet från företag som vill etableras på nya orter.
– Vi märker helt klart av en större efterfrågan på lokaler i Falun och det händer mycket i regionen just nu. Sedan några år tillbaka förvaltar vi ett attraktivt bestånd i Falun. Vår ambition är att hela tiden ligga steget före och hjälpa våra kunder skapa den optimala arbetsplatsen, och framförallt leva upp till våra hyresgästers önskemål. Det är med närhet och engagemang vi tar oss an våra uppgifter, tillsammans med kunden, säger Ellinor Fredriksson, affärsenhetschef i Falun.

Kvarnporten – framtidens arbetsplats
I skrivande stund finns lediga ytor på Kvarnporten i Falun, men här pågår för fullt en utveckling av fastigheten till en framtida modern arbetsplats.
– Här skall våra hyresgäster få möjligheten till vad vi kallar ”all inclusive”. Förutom att hyra kontor finns parkering, restaurang, lounge, gemensamhetsytor, konferens och gym som alla hyresgäster får tillgång till. Klöverns ambition för Kvarnporten är den optimala platsen där hyresgäster skall nätverka, träffas under lunchseminarier, motionera och må gott, fortsätter Ellinor.
Idag samlas många serviceföretag, varav flertalet teknikorienterade, i området. Bland hyresgästerna finns Momentum, som utvecklar fastighetssystem samt mjukvarulösningar för energi- och miljöuppföljning.

– Vi utvecklar system för att stötta morgondagens smarta och effektiva fastigheter. Vi sätter stort värde på att verka i en kreativ miljö och det upplever vi att vi har hittat här i Kvarnporten, säger Robert Wikblom, som arbetar med försäljning av Momentums lösningar i hela Sverige. Han fortsätter:
– Det vi utvecklar här i Falun ska användas av kunder från Kiruna till Ystad och då gäller det att vi kan arbeta effektivt och fokusera på vår kärnverksamhet. Med Klövern som Fastighetsägare kan vi göra det, eftersom de sköter allt det praktiska kring våra lokaler. Vi behöver aldrig fundera över om något funkar eller inte – Klövern sköter all infrastruktur.

Det finns också många småföretag som ser värdet av att förenkla sin vardag och frigöra tid för att utveckla kärnverksamheten. Ett av dem är LR Revision Falun/Leksand AB, som nyligen flyttat sitt Falu-kontor till Kvarnporten.
– Vi vänder oss till företag inom alla branscher och erbjuder revision, redovisning, skatt och rådgivning kring affärsutveckling. Vi behövde nya lokaler och valet föll på Kvarnporten och Klövern som hyresvärd. Det är ett attraktivt område med många företag, vi ser möjligheten att knyta nya kontakter här och ser fram emot att få ta del av områdets unika karaktär, säger Lisa Borgert Isaks, auktoriserad revisor och delägare LR Revision.

Utvecklar Regementet
I det gamla Regementet, ett omfattande område som tidigare användes av Försvaret, har Klövern utvecklat lokaler för kontor, vård, utbildning, samt kontorshotell och industrilokaler. De flesta som känner till Falun har en överblick över hur stort området är, och många är nyfikna på hur det utvecklats på senare tid. Det finns en del lediga ytor som Klövern marknadsför i området just nu, lämpligen för verkstadsföretag. Det finns också en del lediga kontorslokaler på Kaserngården.
Klövern värnar om hyresgästernas välbefinnande och strävar efter att kunna erbjuda så många mervärden som möjligt. Det rör sig om allt från posthantering till gemensamma konferenslokaler och fikautrymmen. Det är värden som man söker ta vara på i arbetet med att vidareutveckla Faluns kommersiella fastighetsbestånd.
– Även här utvecklar Klövern, kontorshotellet skall få modernare gemensamhetsytor och bättre teknik för att våra nuvarande hyresgäster skall trivas ännu bättre samt attrahera nya kunder förstås, säger Ellinor Fredriksson.

Kan bygga bostäder
Klövern äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på ett 30-tal orter över hela Sverige. Som ett av landets största börsnoterade fastighetsbolag har Klövern ett stort samhällsansvar där man genom att erbjuda attraktiva etableringslägen för företag starkt bidrar till utveckling framförallt i tillväxtregioner.
Bostäder har tidigare inte varit ett affärsområde för Klövern, men kan komma att utvecklas i framtiden som svar på bostadsbristen i Sverige. Klövern äger idag ett område som heter Högbo i Falun. Där har man tittat på en utveckling av bostäder i ett kuperat område där det skulle vara attraktivt att bo.
– Vi från Klövern är glada att kunna möjliggöra fler bostäder i Falun och generellt vara med att bidra att få staden att växa, avslutar Ellinor Fredriksson med.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top