Caverion med i samhällsnära projekt

Energibesparingar, automatisering av fastigheter och utveckling av inomhusklimat i fastigheter – Caverion är en mångsysslare som ofta levererar i stora, samhällsnära projekt.

Caverion är traditionellt starka inom stora entreprenader och ombyggnationer i sjukhus, industrier, stora kontorslokaler och numera även flerbostadshus. Caverion står själva för kompetens och konstruktion i samtliga åtaganden och tror mycket på att bygga nära relationer med kunderna. Därför satsar man på lokal närvaro vilket också märks i antalet kontor över hela landet.

Projekt och service
Caverion finns starkt lokalt representerade i Dalarna med kontor i Leksand, Borlänge, Falun, Ludvika och Sala. Kontoret i Sala ligger förvisso geografiskt i norra Västmanland, men tillhör samma organisation som Dalarna med koppling till övriga enheter, man delar mycket kunskap mellan de olika kontoren.
– Vår verksamhet kretsar kring projekt och service. Inom projekt ryms allt från helhetsåtaganden kring att automatisera hela industrier till att bygga om befintliga fastigheter, informerar Mikael Pettersson, distriktschef Projekt i Dalarna/Sala.
Service omfattar all typ av underhåll, inklusive löpande underhåll, större reparationer, driftsättning, utbyten och kompletteringar av befintlig teknik i fastigheter bland annat.
– Vårt distrikt är stort med väldigt aktiva kunder inom såväl offentlig som privat sektor. Vi servar landsting, kommunala beställare, industrier och andra privata aktörer. Det finns en stark entreprenöriell ådra i distriktet som påverkar oss mycket positivt, fortsätter Mikael.

Många yrkeskategorier
VS, klimatanläggningar, kyla, fastighetsel, fastighetsautomation, industriel och kraft, industriautomation, säkerhet, IT och installationer, industriinstallationer och processrör – i Dalarna och Sala finns i stort sett samtliga av Caverions discipliner representerade. Det gör att man också har väldigt många yrkeskategorier där montörer, tekniker, ingenjörer, projektledare, installationsledare, distriktschefer bara är några exempel.
Den gemensamma nämnaren oavsett kompetensområde är att generera lönsamhet för kunderna, samtidigt som man ser till att bidra till samhällsutveckling och en minskad klimatpåverkan. Ett exempel som understryker den ambitionen är Caverions långa erfarenhet av att upprätta så kallade EPC-kontrakt, Energy Performance Contracts, där man genomför stora energibesparande åtgärder i avtal med kund.
– Just nu levererar vi i ett EPC-avtal med Leksands kommun, bland annat. Det är ett mycket omfattande projekt där vi fokuserar på att optimera el och VS i kommunens fastigheter genom att byta komponenter, justera och uppgradera befintliga system samt i vissa fall även nyinstallationer där det krävs, informerar Mikael Pettersson.

Växer med optimering
Moderna fastigheter omfattar en hel del inbyggd automation, uppkopplade styrsystem och smarta energilösningar. Det är inte längre enbart stora industrier som strävar efter en effektivare drift. I princip alla nya fastigheter byggs med samma mål: att minimera klimatpåverkan men samtidigt bibehålla god komfort med ett behagligt inomhusklimat.
– Vi ser en stor och växande marknad framför oss när det gäller optimering av fastigheters tekniska system för klimat och värmelösningar. Det finns mycket att göra inom området och här bidrar vi med viktig kunskap om hur arbetet kan göras lite smartare. Vi ser en stark tillväxt inom området och en ökad efterfrågan på en komplett och ansvarsfullt totalleverans under kommande år, säger Mikael Pettersson som avslutning.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top