När allt är möjligt

Byggföretaget HMB Construction AB är en av Sveriges största aktörer som planerar, projekterar och utför hela byggentreprenader. Företaget arbetar efter devisen ”allt är möjligt”, och ser gärna att samarbetspartners, kunder och leverantörer delar den grundfilosofin. Det gäller inte minst i valet av bank, där personliga relationer och ömsesidigt förtroende också är viktiga aspekter.

Nordea är inte bara Nordens största bank utan även en av Europas mest långsiktiga bankkoncerner. Samtidigt finns det en unik småskalighet inom Nordea som inte minst gör sig påmind i bankens kontakt med kunderna, där proaktivitet är ett av nyckelorden. Nordea ger nämligen inga råd innan man känner kunden.

Gott samarbete ger resultat
Personliga relationer och förtroende är något som HMB:s vd Krister Karlsson känner igen i sin kontakt med Nordea.
– Som ägarlett företag är vi beroende av personlig rådgivning i samband med stora beslut såsom ägarförändringar. Vår goda kontakt med Nordea har förenklat processen och gjort det möjligt för nya ägare att komma in och stärka vår verksamhet ytterligare. Det ser vi som en stor framgångsfaktor, säger Krister Karlsson.
Samtliga ägare är också verksamma inom företaget, ett mer eller mindre traditionellt byggbolag som genom samarbeten möjliggjort nya projekt genom sin finansiella styrka och som Krister gärna också poängterar genom sitt goda samarbete med Nordea.
– Vi håller en strategisk dialog kring framtiden där vi har ett stort förtroende för banken. Samtidigt ser vi att Nordea tror på oss och det vi gör – vi har ett gott rykte inom branschen och det gör också att många nya beställare söker samarbeta med oss. Eftersom vi har egen personal genom hela byggskedet kan vi garantera ett hantverksmässigt och kostnadseffektivt slutresultat som i sin tur leder till fortsatt samarbete, fortsätter Krister.
Framtiden ser ljus ut för HMB, som med många olika projekt på gång fortsätter att ta marknadsandelar över stora delar av Mellansverige. I dagsläget sysselsätter företaget cirka 300 personer och har en omsättning på omkring en miljard kronor.

Gynnar regional tillväxt
Det medför naturligtvis ett stort ansvar att möta och förvalta en så pass omfattande kundkontakt som den Nordea har med HMB.
– Näringslivet i Dalarna är uppbyggt av ett fåtal större företag med världen som arbetsfält och ett mycket större antal mindre aktörer med god tillväxtpotential. Vi måste kunna möta alla typer av företagskunder, arbeta proaktivt och anpassa erbjudandet efter vad de verkligen behöver. Här tycker jag att vi lyckas mycket bra, säger företagsrådgivaren Anders Clarström.
Att arbeta proaktivt handlar om att förebygga risker och skapa en hållbar plan för kundens och företagets utveckling. Då gäller det att man känner sina kunder och kan erbjuda lösningar som är anpassade till och som kan bidra till ökad lönsamhet för kundens verksamhet.
Kring HMB finns ett team med specialister som känner företaget väl, inklusive privatrådgivare och expert inom private banking. Alla som arbetar kring HMB delar visionen om allt är möjligt, och bidrar med sin expertis till att företaget fortsätter att skapa tillväxt och utveckling i regionen.


Dalarna SNL 2017-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-1

Huvudtema: Dalarna
Vi är bättre tillsammans ...

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan.

Back to top