Trafikverksskolan banar väg för utveckling

Trafikverksskolan i Ängelholm är Skandinaviens enda kompletta järnvägsutbildare. Här utbildas morgondagens lokförare, järnvägstekniker och järnvägsingenjörer, men man har också vägutbildningar och Trafikverkets alla interna utbildningar.

Trafikverksskolan är en ny utbildningsverksamhet som har sitt ursprung i Trafikverket Järnvägsskolan och Trafikverkets interna utbildningsanordnare. Namnbytet är en följd av att Trafikverket från och med den 1 januari 2016 samlade all utbildning i en och samma organisation. Den här förändringen blir samtidigt en nystart för skolan.
Trafikverksskolan arbetar idag inom flera områden och för olika målgrupper. Till underhållsentreprenörer och teknikkonsultföretag erbjuder skolan ett omfattande och växande sortiment av väg- och järnvägsutbildningar. Genom det offentliga skolväsendet erbjuder skolan både gymnasie-, yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.
Skolan fyller också en nyckelfunktion i Trafikverkets kompetensutveckling och är leverantör för alla Trafikverkets internutbildningar. Antalet interna kurser är stort och utbildningarna riktar sig till alla yrkesroller som finns inom myndigheten. Det kan med andra ord vara allt från projektledning, broinspektörer till olika typer av trafikledare.

Utbildningar rätt i tiden
Med tanke på den livliga debatten kring den svenska järnvägens utveckling och framtida betydelse så ligger Trafikverksskolans kursutbud helt rätt i tiden. Inom de järnvägstekniska områdena såsom banteknik, kontaktledning och signalteknik har Trafikverksskolan egna resurser.
Lärarkåren består av erfarna järnvägstekniker och ingenjörer. Några av skolans kurser har funnits länge, men de förnyas och utvecklas ständigt samtidigt som nya kurser arbetas fram.
– Vårt kursutbud måste motsvara kundernas behov, säger Viktor Finn, chef för Trafikverksskolan. På skolan ser man att det är viktigt att bibehålla en hög tillgänglighet, kvalitet och kapacitet på utbildningarna, inte minst med tanke på alla nya järnvägsprojekt i Sverige.
För de som läser någon av utbildningarna som skolan genomför för det allmänna skolväsendet, väntar en ljus framtid. Anställningsgraden har ständigt legat på över 90 procent. Rekryteringsbehovet fortsätter att peka uppåt men trots det har ansökningstrycket till YH-utbildningarna varit svagt.
– Nu ser vi ett trendbrott och i år har vi återigen startat med fulla kurser vilket är mycket glädjande. I dag och flera år framöver behöver arbetsmarknaden utbildad och engagerad personal. Vi utbildar för jobb och vi ser fram emot att vara med och utveckla framtidens utbildningar, konstaterar Viktor Finn.

Stort framtida kompetensbehov
Det finns ett stort och växande kompetensbehov inom järnvägsbranschen som Trafikverksskolan söker möta. Branschen ser stora pensionsavgångar i dag och framöver och genomgår samtidigt en förvandling i form av förnyelse och utveckling för framtiden.
– Upprustning och utbyggnad av den svenska järnvägen pågår för fullt. Det ställer i sin tur krav på att fler kan utbildas för att driva arbetet framåt. Vi står för hög kvalitet i våra utbildningar och vi utbildar i den mån som marknaden kan ta emot mer personal. Framöver ser vi en ökad efterfrågan inom järnvägsbranschen och det har vi för avsikt att leva upp till, säger Viktor Finn.


Transport & Logistik SNL 2016-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Sverige ledande i miljöfrämjande utveckling

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Back to top