Jamtli bidrar till en hållbar samhällsutveckling

Det jämtländska kulturarvet sprids på bred front genom stiftelsen Jamtli, som bland annat söker förena konst och kultur med affärsmässiga intressen hos näringslivet i Jämtland. Jamtli tar dessutom ett helhetsgrepp om samhällsfrågorna och vågar sticka ut hakan med sina nya bostadsprojekt i Östersund.

För den som funderar på varför en stiftelse som etablerats för att bevara ett kulturarv även satsar på att utveckla bostadsmarknaden har verksamhetschefen tillika landsantikvarien Henrik Zipsane svar på tal:
– Vi bygger för en framtid där alla är inkluderade i det jämtländska samhället. Vi vill att alla ska känna sig hemma på Jamtli och vi ska spegla det mångkulturella samhället. Att vi bygger småhus i egen regi är vårt svar på den expanderande bostadsbristen, samtidigt som vi ser över den aktuella flyktingfrågan. De första nya bostäderna öronmärks nämligen för nyanlända.
Jamtli bygger de första nio husen. I tillägg ska Östersundshem bygga fyra, och därefter förhoppningsvis ytterligare lika många till. De första husen är snart inflyttningsklara, och inom ett år kan alltså 17 hus stå klara. Det är en fantastisk utveckling för Östersund.
– Vi gör investeringen för att bistå i en akut bostadssituation. Men samtidigt ser vi det som en långsiktig investering i vår egen framtid inom Jamtli. Om 20 – 30 år kommer en stor del av Sveriges befolkning att ha utländsk bakgrund, och Jamtli ska givetvis tilltala alla, förklarar Henrik Zipsane.

Satsar på vinterturism
Jamtli gör samtidigt en annan stor framtidssatsning nu. Verksamheten är omfattande under sommarhalvåret, men har hittills varit sparsam under vintern. För att levandegöra kulturen och vidareutveckla den kulturrelaterade turistnäringen under hela året har man beslutat att göra stora satsningar under vinterhalvåret också. Arbetet kommer att inledas nu under vintern 2016/2017.
– Jämtland och Härjedalen har fantastiska förutsättningar för att utvecklas som kulturella turiststråk vid sidan av fjällvärldens skidturism, menar Henrik Zipsane. Det är långt över en miljon människor som rör sig i fjällen i vår region under vintersäsongen. Det utgör en fantastisk potential för oss att marknadsföra Jamtlis erbjudande mot en mycket stor målgrupp.
Det tar ungefär 80 minuter att åka bil från Åre centrum till Jamtli Östersund. Från Vemdalen, som är nästa stora skiddestination efter Åre, tar det cirka 90 minuter. Närheten gör att Jamtli kan vara ett spännande komplement till skidresan för såväl barnfamiljer som andra resenärer.
– Det känns väldigt spännande att påbörja den här utvecklingen nu. Det är en marknad som vi inte har varit verksamma inom tidigare, men om vi är riktigt duktiga och kreativa så kan vi tillsammans med partners i hotell- och restaurangvärlden skapa helt nya upplevelser för nya målgrupper. Vi är också noga med att poängtera att Jamtli ska vara ett komplement till andra upplevelser i regionen, understryker Henrik Zipsane.
De stora aktörerna i Åre och Vemdalen är intresserade av att samarbeta med Jamtli. Ett sådant samarbete skulle mycket väl kunna resultera i ökade intäkter för dem, eftersom man tillsammans skulle kunna skapa helt nya upplevelsepaket. Henrik Zipsane nämner den gamla bergbanan i Åre som ett bra exempel på ett kulturarv som förtjänar att lyftas fram och användas.


Transport & Logistik SNL 2016-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Sverige ledande i miljöfrämjande utveckling

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Back to top