Bäst i Sverige – eller i alla fall på god väg

Västerbotten kan med rätta hävda att man är bäst i Sverige när det gäller träbyggande – eller i alla fall på god väg. Träindustrin finns representerad i samtliga av länets kommuner. Ofta är det företag som verkar i teknikens framkant, vilket i sin tur ställer höga krav på kompetensutvecklingen.

Träbranschen i Västerbotten representeras av cirka 110 företag med sammanlagt 2600 anställda. Branschen har en omsättning på cirka åtta miljarder kronor per år och står således för en stor del av Norrlands exportnetto. För att vara livskraftig behöver träindustrin knyta rätt kompetens, samt satsa på utveckling i världsklass. Det branschägda utvecklingsbolaget Träbransch Norr är ett led i det.

Ny modell för framtiden
Träbransch Norr har etablerats för att driva utvecklingsfrågor som är av stor betydelse för hela träindustrin i Västerbotten. Det spänner över allt inom branschen och omfattar därmed alla typer av trävaruproducenter, från små till stora företag. Utvecklingsbolaget fokuserar inte bara på medlemsföretagen, utan verkar för hela branschens utveckling. Att stötta den nya trä- och teknikarenan i Skellefteå, som nu har fått namnet T2 Trä- och Teknikcollege Skellefteå, är en naturlig del av det.
– Att stötta olika insatser för utbildning och kompetensförsörjning är en stor del av vårt uppdrag, bekräftar Lars Engman, verksamhetsledare Träbransch Norr. T2 ligger precis rätt i tiden nu när träföretagen står inför generationsväxlingar och stora pensionsavgångar. Samtidigt har den nya arenan etablerats för att öka intresset bland ungdomar som ännu inte har upptäckt fördelarna med att jobba inom träindustrin.
– Vi har väldigt få sökande till träteknik på gymnasienivå över lag i Sverige, fortsätter Lars Engman. Vi skapar en ny modell för framtidens utbildning inom trä- och teknik och hoppas att den ska vara så pass banbrytande att trenden vänder och fler börjar söka sig till branschen igen.

Bevarar trätraditionen
Lars Engman ser mycket positivt på utvecklingen av T2, som ska bli en högteknologisk och i synnerhet modern utvecklingsmiljö.
– Arenan ska delas in i olika områden där en del är öronmärkt för forskning och utveckling, och som då blir materialoberoende. Det innebär att utvecklingen även kommer att kretsa kring andra material än trä, även om trä givetvis ska vara en central del.
Etableringen av T2 är ett sätt att bevara trätraditionen i Västerbottens samtliga kommuner. Nästan alla företag som verkar inom träindustrin ligger ute på landsbygden. Att kunna förse dem med rätt kompetens är avgörande för deras fortsatta utveckling – samt även för att behålla jobb i glesbygden. Det är också något man verkar för inom Träbransch Norr.


Transport & Logistik SNL 2016-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Sverige ledande i miljöfrämjande utveckling

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Back to top