Näringsliv 2016-5

Transport & Logistik SNL 2016-5 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Transport & Logistik
Sverige ledande i miljöfrämjande utveckling

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Artiklar i detta nummer
Back to top