Gävle vill locka fler med attraktivt läge

Marknadsplats Gävle arbetar för fler företagsetableringar i kommunen.
Som en del i marknadsföringen framhåller man närheten till Stockholm.
– Vi ser oss som den norra delen av huvudstadsområdet, säger Jens Lennefeldt, vd för Marknadsplats Gävle.

Marknadsplats Gävle startade 2005 och finansieras till 50 procent av Gävle kommun och till 50 procent av en grupp större fastighetsägare. Företaget verkar som en del av kommunens näringslivsenhet och jobbar med att förmedla mark och lokaler i Gävle kommun. Man arbetar också med att vara ett stöd till näringslivet bland annat kring bygglov, detaljplaner, VA och övriga kommun- eller myndighetskontakter.
– Vi står inför stora utmaningar när det gäller infrastrukturen i och med urbaniseringen. Vi har stor bostadsbrist för närvarande men byggandet har kommit igång på allvar och vi räknar med att det ska byggas 500 till 1.000 nya lägenheter om året i kommunen, säger Jens Lennefeldt och fortsätter:
– Vårt arbete handlar mycket om samarbete. De etableringar vi jobbar med ska gagna hela Gävle och inte några få fastighetsägare eller företag.

Dubbla spår till Stockholm
Ett sätt att göra Gävle mer attraktivt för inflyttning och företagsetablering är kommunikationerna. Det tar bara en timme med tåg till Arlanda och det är ofta snabbare än om man skulle ta sig till Arlanda från någon av Stockholms södra förorter.
Den dubbelspåriga järnvägen mellan Gävle och Stockholm ökar också tillgängligheten och gör att avståndet minskar till landets huvudstad.
– 1+1 är inte 2 utan snarare 5 eller mer när man pratar dubbelspårig järnväg. Den ökar kapaciteten och tillgängligheten enormt på sikt, säger Jens Lennefeldt.

Blickar söderut
Gävle som har Ostkustens största containerhamn och cirka 7.000 olika företag inom vitt skilda branscher satsar också en hel del på sitt arenaområde Gavlehov. Gavlerinken och allsvenska Gefle IF:s fotbollsarena kommer att få sällskap av bland annat en multisporthall samt en del nya bostäder och kontorslokaler och ge området ett delvis nytt utseende.
Gävle tillhör Norrland rent geografiskt men man väljer ändå att blicka söderut som Stor-Stockholms nordligaste utpost. Läget är strategiskt med två stora Europavägar som möts, E16 och E4 och här möts också tre större järnvägssträckor. Som komplement till detta utvecklas flera områden för logistikparkändamål. Under 2017 öppnas ytterligare cirka 40 hektar upp för ändamålet.
Under 2017 väntas invånarantalet ha stigit till över 100.000 i Gävle och 2025 vill staden vara en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.


Jämtland SNL 2016-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-4

Huvudtema: Jämtland
Redo för Industri 4.0?

Steven Spielbergs A.I. (Artificial Intelligence) är en film som haft stor inverkan på mig under åren. Det mest fängslande är att det verkar finnas något nytt att upptäcka för varje gång man ser filmen, som trots att den hade premiär för ungefär 15 år sedan fortfarande känns kusligt högaktuell.

Back to top