Campus Lidköping höjer kompetensnivån i regionen

Campus Lidköping fyller en viktig funktion för regionens utveckling genom att stå för en stor del av kompetensförsörjningen. Genom en undersökning som gjordes i Lidköping nyligen kunde det fastställas att ungefär hälften av alla som studerar en utbildning på högre nivå inte hade börjat läsa om utbildningen inte hade funnits på hemmaplan.

Campus Lidköping öppnar nya möjligheter genom att erbjuda vuxenutbildning på grund- och upp till högskolenivå. Till hösten startar elva yrkeshögskoleutbildningar som samtliga utvecklats för att fylla stora kompetensgap på marknaden och några är även unika för Skaraborgsregionen.
Yrkeshögskolemyndigheten ställer höga krav gällande utbildningarnas koppling till arbetsmarknadens behov. Utbildningsanordnaren måste ha näringslivets stöd när en ny YH-utbildning ska startas, både genom att företagen erbjuder praktikplatser som inom YH kallas för LIA-platser (Lärande i arbete) samt inte minst genom att näringslivet är med och utvecklar utbildningsinnehållet så att det matchar kompetensbehovet.
– Alla våra YH-utbildningar är inom högaktuella områden där det råder kompetensbrist men några som sticker ut extra just nu är fibertekniker, e-handelsutvecklare och operativ digital kommunikatör. Det är utbildningar som verkligen ligger i tiden och som bidrar till att höja kompetensnivån inom områden som är avgörande för att samhället ska klara digitaliseringen, säger Ove Brodin, vuxenutbildningschef i västra Skaraborg, Campus Lidköping.

Lång- och kortsiktiga åtgärder
Utbildningen operativ digital kommunikatör är en gemensam satsning med Borås och Uddevalla, samt flera stora bolag som är med och stöttar. Utbildningen kretsar mycket kring varumärkesbyggande och det är något som med tanke på det starka mediebruset verkligen ligger i tiden.
– Det bästa med YH-utbildningar är att de leder till jobb. Riksgenomsnittet ligger på ungefär 80 procent, men för många utbildningar så är det upp till 100 procent. Jag är övertygad om att fibertekniker är ett bra exempel.
Ove Brodins ansvarsområde som vuxenutbildningschef sträcker sig över flera kommuner utöver Lidköping. Även Götene, Vara, Grästorp och Essunga kommuner samverkar för att överbrygga gemensamma utmaningar gällande kompetensbrist. Campus Lidköping samverkar i sin tur med över 300 företag i regionen för att utveckla och starta aktuella YH-utbildningar.
– Utöver vuxenutbildning erbjuder vi även skräddarsydda uppdragsutbildningar och det kan då vara inom allt från grunderna i Excel till avancerade ledarskapsutbildningar. YH-utbildning är långsiktiga investeringar från företagens sida för att trygga kompetens längre fram, utbildningarna är ju på ett år eller mer, men uppdragsutbildning kan vi anordna snabbt och det kan vara en bra lösning om man behöver en insats direkt.
Höstens YH-utbildningar vid Campus Lidköping är behandlingspedagog, e-handelsutvecklare, elkonstruktör, fibertekniker, integrationspedagog, operativ digital kommunikatör, offentlig upphandlare, produktionstekniker, redovisningsekonom, stödpedagog samt VVS-ingenjör.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top