Mariestads församling skapar mötesplatser

Verksamheten inom Svenska kyrkan handlar inte enbart om gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Mariestads församling vill visa att det finns så mycket mer.
– Vi vill öppna kyrkporten lite bredare så att fler känner sig välkomna hit, säger kommunikatören Pia Rosén.

I Mariestads församling finns fem olika kyrkor, varav tre i stan och två på Torsö i Vänern. Förutom sina traditionella uppdrag så har också församlingen en bred verksamhet med bland annat babysång, matlagning, bokcirkel, qigong, cirkeldans, körsång, textilhantverk och mycket mer. Här finns också en mycket aktiv diakonal verksamhet där omsorgen om medmänniskan, att finnas där för de mest utsatta i samhället, står i fokus. Präst, diakon och musiker från församlingen besöker också regelbundet kriminalvården i Mariestad för samtal och gudstjänster.

Många mötesplatser
I Mariestads församling har skapats många mötesplatser för olika åldrar till exempel genom öppen förskola, caféverksamhet, grupper för ungdomar och äldre, konstutställningar, körer och kvinnocenter. Församlingen erbjuder också plats för samtal, både i grupp och enskilt, utifrån egna tankar kring tro och liv.
– Fyra gånger per år bjuder vi in till födelsedagskalas i Mariestads församling. Alla församlingsmedlemmar som fyller 80, 85, 90 eller mer firas med mat, musik och tårta med anledning av födelsedagen - ett mycket uppskattat inslag bland våra äldre församlingsmedlemmar, säger Pia Rosén.

Introduktion
Mötesplatser har också startats för att ta emot flyktingar och ge dem en första introduktion i det nya hemlandet.
– Det här blivit ett helt nytt scenario de senaste med så många nyanlända som inte kan språket, traditioner eller kulturen och som hamnat i en för dem främmande miljö. Vi tycker det är viktigt att kunna vara med och bidra till att de får hjälp att lära känna oss och vårt samhälle, säger Pia Rosén.
Även musiken och dess kraft är en viktig del i församlingens arbete. Både Domkyrkan och Fågelö kapell på Torsö brukar vara välbesökta under semestertider då där bjuds ”Musik i sommarkvällen” med såväl lokala musiker som ibland världsartister. 


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top