Karlsborg – den lilla kommunen med det storslagna läget

Kjell-Åke Berglund är sedan februari kommunchef i Karlsborgs kommun. Som Karlsborgsbo sedan i början av 80-talet, inflyttad från Norrland, slutar han aldrig att fascineras av Karlsborgs storslagenhet och fantastiska läge.

– Jag har ett förflutet som lärare och flyttade till Karlsborg tack vare en jobbmöjlighet och har aldrig ångrat det beslutet.
Efter några år med olika tjänster i andra kommuner runtom i Skaraborg återvände Kjell-Åke till Karlsborgs kommun i februari.
– Ett erbjudande som kommunchef i Karlsborgs kommun var lätt att tacka ja till, menar Kjell-Åke och hänvisar bland annat till allt positivt som händer i Karlsborg nu. Det byggs och under en kort tid har det skapats nästan 70 nya bostäder och fler är på gång att planeras.
– Som inflyttad men ändå etablerad Karlsborgsbo kan jag intyga att Karlsborg är den perfekta platsen att bosätta sig på, fortsätter Kjell-Åke och lyfter bland annat att Karlsborgs skolor och förskolor i Sveriges kommuner och landstings senaste kvalitetsmätning kom på första plats i Skaraborg och på plats 17 i Sverige.
– I Karlsborg får barnen en bra start i livet och det blir bara bättre med åren, lovar han med ett leende. Nu planerar man dessutom för eventuell nybyggnation av en F-9-skola i centrala Karlsborg.

Guldplatsen Karlsborg
Utveckling av turismen, nybyggnation av bostäder och en plan framåt för ytterligare utvecklingsprojekt ger kommunchefen Kjell-Åke Berglund en stark framtidstro och en stolthet över att få vara med och leda Karlsborg in i framtiden.
– Vi har en fantastisk laguppställning i tjänstemannaledet och vi håller nu på att forma en särskilt utvecklingsgrupp som tillsammans med den politiska ledningen ska staka ut vägen och planera för flera stora utvecklingsprojekt, menar Kjell-Åke. Han fortsätter berätta om den nyligen framtagna och gediget genomarbetade översiktsplanen som ska ligga till grund för mycket av det arbetet som väntar:
– Översiktsplanen innehåller ett antal konkreta projekt som handlar om allt från boendemiljöer, kommunikationer, centrumutveckling och utveckling av vår besöksnäring. Det som ligger närmast till hands är Rödesundsområdet i centrala Karlsborg där man förutom de två stora sjuvåningshusen vid Strömmen även har byggt en ny lekpark som till sommaren kompletteras med aktiviteter för större barn. Området ligger i direkt anslutning till bra parkeringsmöjligheter både för bil och båt. Gästhamnen med breda bryggor och grillplatser har blivit en populär mötesplats för både båtturister och invånare.
Med sitt storslagna läge är lilla Karlsborg den självklara guldplatsen för bofasta såväl som för besökare.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top