Framtiden finns i Skövde

”Din framtid finns i Skövde” – så vill kommunen gärna profilera sitt nya varumärke. Tillsammans med Länsförsäkringar Skaraborg, Skövdebostäder, Cejn, Lorentzon, Rapp fastigheter, Volvo Trucks Operations och InExchange siktar kommunens destinationsbolag Next Skövde på en helt ny nivå.

Skövde kan sticka ut hakan och konkurrera på hög nivå. Det finns många exempel på att det går bra för företagen i Skövde, fler söker etablera sig i kommunen och fler är nyfikna på vad Skövde kan erbjuda. Mats Olsson, vd på Next Skövde Destinationsutveckling, nöjer sig dock inte med ”bra” – Skövde kan bli ännu bättre.
– Skövde behöver och ska växa för att representera regionen i ännu större utsträckning. Vår roll som destinationsbolag är att stärka Skövdes attraktivitet och det gör vi på flera sätt. Ett av våra absolut främsta uppdrag är att samverka för utveckling och samarbetet kring ”Din framtid finns i Skövde” är ett exempel på det.
Med ”Din framtid finns i Skövde” ska man bland annat kommunicera att Skövde har ett utbud som en större stad, men samtidigt den lilla stadens fördelaktiga närhet. Det är enkelt att bo och verka i Skövde eftersom allt finns inom räckhåll – och samtidigt är det nära till samarbetspartners.
– Samarbetet är spännande just därför att privata och offentliga aktörer gör något tillsammans för att stärka staden. Vi vet att produkten Skövde är starkare än varumärket, därför ska vi marknadsföra platsen på en nivå som stämmer med verkligheten, förklarar Mats Olsson.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top