Lokal el och fjärrvärme bra alternativ

Fjärrvärmen i Vara kommun är näst intill fossilfri. Inte ens under januaris kallaste dagar behövde man köra igång den oljebaserade reservpannan. Det berättar Vara Energis vd Christian Carlsson stolt, samtidigt som han poängterar att det lokala energibolaget kommer att fortsätta utveckla fjärrvärmeleveransen för ännu större miljönytta.

Fjärrvärmeverket i Vara levererar cirka 33.000 MWh /år vilket ersätter drygt 4.200 kubikmeter olja. Värmen produceras i huvudsak med biprodukter från skogsavverkning – det vill säga biobränsle. Att bränslet dessutom uteslutande kommer från närregionen höjer miljöprofilen ytterligare.
Nästa steg blir nu att öka intresset för fjärrvärme. Tätorten Vara är redan till stor del utbyggd med fjärrvärme, men enligt Christian Carlsson går det att göra mer för att öka anslutningsgraden.
– Naturligtvis är vår fjärrvärme konkurrensutsatt när elpriserna fortsätter att ligga på en så pass låg nivå. Vi kan dock med rätta hävda att fjärrvärme är en framtidssäker lösning och ett bekymmersfritt alternativ. Vi har också lyckats hålla tariffen på samma nivå under de senaste fyra åren tack vare ett internt effektiviseringsarbete och har därmed ett attraktivt erbjudande.

Tror på samarbete
Som mindre bolag är det oerhört viktigt för Vara Energi att samverka för att bibehålla konkurrenskraft. Tillsammans med Bjärke Energi och Västra Orust Eltjänst administrerar Vara Energi kundtjänstärenden för BestEl. Bestel är en elleverantör som levererar förnybar energi till privatpersoner. Samarbetet mellan bolagen har fungerat bra under lång tid och öppnar möjligheter för fortsatt utveckling. Man ser en ökad efterfrågan att med solens hjälp producera egen el. Bestel kan då både leverera solcellsanläggningen samt köpa överskottselen.
– Vi tycker det är viktigt att värna om orten, vi har till exempel försett förskolorna i Vara med boken Amanda undrar över el som branschföreningen Svensk Energi tagit fram, säger Christian Carlsson avslutningsvis.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top