Götenehus tar nästa steg på höjden

Från att ha varit en renodlad leverantör av småhus växlar Götenehus hus upp och utvecklar ett nytt affärsområde med fokus på flerbostadshus. När marknadens intresse växer för att bygga högt i trä ser Götenehus nya möjligheter.

Som grund för hela den framgångsrika 80-åriga verksamheten inom Götenehus ligger kvalitet och omtanke. Det ger sig uttryck i välplanerade hus i såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbara material. Götenehus har alltid byggt för att öka välbefinnandet hos dem som ska bo i husen. Det tankesättet förs nu vidare till nästa generation när Götenehus tar plats som leverantör av flerbostadshus.

Skövdes högsta trähus
Götenehus bygger i skrivande stund Skövdes högsta trähus. Precis vid berget Billingens fot i södra Karstorp, där naturen möter civilisationen, byggs 48 innovativa lägenheter med senaste teknologin – i ett uråldrigt naturmaterial.

Andreas Gustafsson, chef för projektutveckling på Götenehus, understryker att Frostaliden trästad blir de första och högsta lägenhetshusen med en stomme i trä i Skövde. Det markerar stadens strävan efter en hållbar utveckling – och Götenehus strävan efter att bidra till den.

– Frostaliden blir ett flaggskepp både för Skövde och för oss. Samtidigt har vi andra projekt på gång som ska bidra till att bygga bort bostadsbristen. Vi utvecklar bland annat småskaliga flerfamiljshus på två till fyra våningar. Marknaden behöver kostnadseffektiva bostäder i trä och vi kan leverera riktigt bra lösningar på det, säger Andreas.
Förutom att trä har en överlägsen miljöprofil så är det också ett ekonomiskt hållbart alternativ. Det finns dessutom studier som tydligt visar att trähus har en positiv inverkan på människors hälsa. Det är värden som Götenehus gärna förmedlar samtidigt som man bidrar till ökad social hållbarhet genom att bygga bort bostadsbristen.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top