Cementproduktion i tidens tecken

Ny teknik testas i Cementas anläggning i Skövde. Tack vare investeringar i produktionen är fabriken idag Nordens största producent av färdigpaketerad cement som sedan några månader säljs i slitstarka plastsäckar. Det nya systemet ger mindre svinn och en bättre arbetsmiljö.

Cementas fabrikschef Matilda Hoffstedt betonar att Skövdefabriken utvecklas i tidens tecken då man satsar på en mer miljövänlig produktionsprocess i flera steg.
I dagsläget satsas stora resurser på att utveckla nya typer av cement med lägre miljöpåverkan, och det senaste är att blanda in flygaska från kolkraftverk. Flygaskan ersätter då bränd kalksten med likvärdiga egenskaper.
– Eftersom det frigörs stora mängder koldioxid då kalksten bränns finns det ett stort intresse för att ersätta den processen. Om vi använder flygaska sparar vi dessutom in på jungfrulig råvara samtidigt som vi ökar utbytet med andra industrier och det är positivt ur alla synvinklar, förklarar Matilda Hoffstedt.

Ny teknik
Cementas fabrik i Skövde är en betydande arbetsgivare för regionen och fabriken har framtiden för sig inte minst då man vågar satsa på ny teknik. Det vittnar den framåtriktade satsningen på inblandning av flygaska om.
Ett annat spår som utvecklats under det senaste året är paketering av cement i plastsäckar istället för de konventionella papperssäckarna.
– Plastsäckarna säkrar innehållet från fukt och förbättrar därmed produktens hållbarhet, och samtidigt minskar svinn och damm eftersom säckarna är mer tåliga under hanteringen. Det ger en bättre arbetsmiljö både för oss och för våra kunder, säger gruvchefen Alexander Lagerholm, som var projektledare för Cementas senaste satsning på att höja produktionen av just säckad cement. En produktion som idag är fördubblad.

En framtidsprodukt?
Alexander Lagerholm deltog i Cementas utvecklingsprogram för att stärka yngre förmågor. Det var då han började skissa på idén till de nya plastsäckarna, som trots att de är av plast ändå ger ett mindre miljöavtryck eftersom innehållet bevaras betydligt bättre.
– Vi jobbar med flera spännande projekt för att minska miljöavtrycket ytterligare och ur det avseendet vågar jag säga att cement är en framtidsprodukt, avslutar Alexander med.


Skaraborg SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Skaraborg
Skaraborg är redo för framtiden

Som politiker är jag glad och stolt över att vara verksam just i Skaraborg. Här finns framåtanda, engagemang och en vilja att utvecklas. Här finns också en vilja att samarbeta och en tro på att saker blir bäst om man gör dem tillsammans, vilket också är min egen starka övertygelse ...

Back to top