Utmärkande med egentillverkade hydraulcylindrar

Det tycks finnas en stark drivkraft och strävan efter att hitta lösningar och möta industriella utmaningar bland företagen i Skellefteå. Det visar det mångsidiga tillverkningsföretaget Anjo prov på genom sin unika utveckling av bland annat hydraulcylindrar för nya uppfinningar och andra specialtillämpningar.

Det finns en lång tradition av att tillverka hydraulcylindrar i Skellefteå och den för Anjo nu vidare. Den nya generationens tillämpningar omfattar ofta lite större investeringar och maskiner med ett högt kunskaps- och teknikinnehåll. Varje komponent blir därmed mer dyrbar och i sig mer avancerad att utveckla. Det är något som Anjo blivit riktigt bra på.
– Det mesta vi tillverkar är en- eller fåstyck. Det kan handla om allt från tillämpning i helt nya demonstrationsanläggningar till äldre maskiner som ska renoveras. Oavsett vilket så har vi kunskap och kapacitet för att utveckla och tillverka kundunika hydraulcylindrar och idag är det inte många andra som gör detta, säger vd:n Jonas Brännström.
Anjo kan även reparera och renovera gamla hydraulcylindrar och därmed ge gamla maskiner nytt liv. Vissa hydraulcylindrar är stora investeringar och det kan då vara lämpligt att renovera istället för att köpa nytt, det är också fråga om en hållbarhetsaspekt där befintliga resurser tas tillvara och nyttjas igen. Ett koncept som ligger i tiden.

Tror på tillväxt
Anjo vinner på sin unikitet samt inte minst på personalens engagemang och driv. Företaget verkar inom ett brett kunskapsområde som förutom egentillverkade hydraulcylindrar även omfattar legotillverkning av specialkomponenter samt försäljning av andra tillverkares maskinkomponenter.
– När det gäller legotillverkning brukar jag säga att vi kan tillverka det mesta som kan svarvas – det rör sig om allt från stora ventilblock till minsta komponenten i en gruvmaskin.
Jonas Brännström räknar med uppgång framöver och är på jakt efter ny kompetens, framförallt konstruktörer, montörer och CNC-operatörer.
– Vi kan erbjuda ett varierande och spännande arbete för den som är teknikintresserad och som vill jobba med uppdrag från världsledande teknikbolag. Vi har precis flyttat till mer än dubbelt så stora lokaler och det är en investering vi gjort eftersom vi tror på tillväxt.


Energi & Miljö/Hållbar utveckling SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Energi & Miljö/Hållbar utveckling
Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Back to top