Skellefteås första miljöklassade skola

Skolan spelar en central roll i utvecklingen mot Skellefteå kommuns vision för 2030. Om kommunen ska uppnå ett invånarantal kring 80 000 på knappt 15 år behövs omfattande investeringar från förskole- och upp till gymnasienivå.

Skolinvesteringarna i Skellefteå har tagit fart och det börjar synas utåt. Förskolan har utvecklats med nya lokaliteter och gamla grund- och gymnasieskolor ska ersättas med nybyggda.

Hållbar investering
Ett av kommunens flaggskepp är en nybyggd förskola med tio avdelningar i Norrbacka som uppförts enligt passivhusstandard och med solceller på taket. En liknande skola har även byggts i en annan stadsdel.
Nu tar kommunens samhällsbyggnadskontor krafttag igen då man planerar för den första miljöcertifierade förskolan i Skellefteå. Det blir enligt det svenska systemet Miljöbyggnad klass silver, där man tittar på ett antal olika faktorer som energieffektivitet, materialval, ljusinsläpp och akustik.
– Vi tittar på 15 olika faktorer för att uppnå Miljöbyggnad silver för Moröhöjdens förskola. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna, samtidigt som investeringen ska vara hållbar över tid, förklarar fastighetskontorets projektchef Emma Sundelin.

Mot 2030
För att nå målet med 80.000 invånare till 2030 måste kommunen växa med cirka 500 invånare per år under de kommande 15 åren. Ett av de mest grundläggande behoven bakom strategin är en föryngring bland kommunens invånare. Den nya förskolan är ett pilotprojekt som kan öppna möjligheter för fler liknande satsningar framöver.


Energi & Miljö/Hållbar utveckling SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Energi & Miljö/Hållbar utveckling
Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Back to top