Skanska medverkar i Norrlands största projekt

I samband med att SCA gör en av Sveriges största industrisatsningar någonsin råder bråda tider för Skanska IME, som fått uppdrag på flera delar av uppgraderingen av Östrands massafabrik i Timrå.

Skanska IME är det distrikt inom Skanskakoncernen som fokuserar enbart på industribyggnationer. Nu när kapaciteten i Östrands massafabrik ska fördubblas axlar Skanska IME ett stort byggprojekt. Totalt handlar det om en investering på cirka åtta miljarder kronor från SCA:s sida för att uppgradera och utveckla fabriken med den senaste tekniken.

Speciellt projekt
Uppdraget för Skanska IME omfattar nyproduktion av en byggnad som ska innefatta den nya torkmaskinen samt en ny driftcentral. Företaget ansvarar även för ombyggnationen av kaustiseringsanläggningen samt en hel del kringutrustning som säkerställer driften i Östrandsfabriken.
– Vi påbörjade arbetet i februari i år och våra delar ska vara färdigställda enligt tidplan om ungefär två år. Det som gör det här projektet speciellt, förutom att det är Norrlands största investering, är att verksamheten i fabriken ska kunna fortgå mer eller mindre som vanligt under byggtiden. Det ställer givetvis krav på oss och våra arbetssätt, säger Magnus Säterberg, projektchef på Skanska IME.
Magnus är van vid stora komplexa projekt och har precis lämnat Husum och en större ombyggnation av Metsäs fabrik där. Projektet vid Östrands massafabrik pågår under en längre tidsperiod, men ställer likvärdiga krav på flexibilitet och lyhördhet.

Stark framtidstro
SCA:s stora investering sysselsätter många underleverantörer i södra Norrland och Sundsvallsregionen. Omkring ett 50-tal personer kommer att vara involverade under hela byggtiden från Skanska IME.
– Vi ansvarar för hela entreprenaden för våra delprojekt vilket omfattar förberedelser för markarbeten inklusive pålning och grundläggning, konstruktion och uppförning av själva byggnaden samt färdigställande inför drifttagning. Det enda vi inte gör är maskininstallationer och driftsättning av dessa, informerar Magnus Säterberg vidare.
Magnus är själv bosatt i Sundsvallsregionen och tycker det är oerhört spännande att få vara med om en så pass stor investering på hemmaplan. Han tillägger slutligen att framtidstron i regionen aldrig har varit lika påtaglig som nu.


Energi & Miljö/Hållbar utveckling SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Energi & Miljö/Hållbar utveckling
Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Back to top