Permascand vill växa på den globala marknaden

Permascand AB i Ljungaverk är Ånge kommuns största privata arbetsgivare.
95 procent av företagets produktion går utomlands och målet är att växa ytterligare.

– Vi vill vara aggressiva och utöka marknadsandelarna ute i världen, säger vd:n Fredrik Herlitz.
Permascand startade 1971 som en följd av en uppfinning av en katalysator som drog ned energiförbrukningen och medförde miljövinster inom processindustrin.
1972 jobbade sju personer i Permascand och det ska jämföras med dagens 110.
– Vi är hela tiden intresserade att få hit ny och kompetent personal både när det gäller tjänstemän och kollektivanställda. Just nu har vi mycket att göra och har 10-15 personer som är inne och jobbar extra berättar Fredrik Herlitz och tillägger:
– Vi har även ett nära samarbete med Teknikcollege i Sundsvall och vi vill att fler ska attraheras av tekniska utbildningar som leder till högskolestudier och jobb.

Tillverkar elektroder
Från början var affärsidén att tillverka elektroder av titan och nickel med katalytiska beläggningar, något som fortfarande är huvudsysselsättningen, men Permascands produkter används även inom metallutvinning och vattenrening.
– Vi har bland annat tagit fram ett system där vi kan desinficera vatten som används som barlast i fartyg. Det är något som vi tror mycket på.

Etablerar sig på fler platser
Permascand ligger i Ljungaverk i Ånge kommun – ungefär mitt i Sverige – och sju mil från närmaste större stad som är Sundsvall.
– Vi har anställda som pendlar till Sundsvall men det är också glädjande att flera av våra nyanställda har valt att bosätta sig i Ånge kommun, säger Fredrik Herlitz.
Permascand har även etablerat sig i Göteborg och Vancouver i Kanada för att komma närmare den europeiska respektive nordamerikanska marknaden.


Energi & Miljö/Hållbar utveckling SNL 2016-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-3

Huvudtema: Energi & Miljö/Hållbar utveckling
Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Back to top