Uppnå effektiviseringsmål med Shared Service Centers

Dfind Finance etablerades i Västerås så sent som i april 2015 men har redan lyckats bygga upp en bred kundbas. Som rikstäckande rekryterings- och konsultföretag
för ekonomer vänder sig Dfind Finance till alla som behöver konsult- och rekryteringshjälp inom områdena ekonomi, finans och lön. I Västerås har man valt att specialisera sig lite extra på det kostnadseffektiva och resursbesparande konceptet Shared Service Center (SSC).

Större organisationers och företags ekonomitjänster lämpar sig ypperligt för att organiseras inom SSC. Förenklat innebär det att alla typer av arbetsuppgifter som har med det finansiella att göra samordnas i ett gemensamt center där resurser delas för att uppnå högre effektivitet. Även mindre bolag kan dra nytta av att kopplas mot ett SSC som då blir som en intern ekonomiservice som drivs med delade resurser.
– Med ett Shared Service Center blir det ett tydligt kund- och leverantörsförhållande med klart definierade tjänster för interna kunder. Det betyder att mer tid och resurser frigörs för att fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som man kan lita på att ekonomitjänsterna utförs kvalitativt, förklarar Rikard Ivert, försäljningschef på Dfind Finance.

Ger bättre servicekultur
Fördelarna med att samorganisera ekonomiska funktioner inom ett SSC är inte enbart kopplade till ekonomiska besparingar. Konceptet bidrar även till att stärka den upplevda servicekulturen tack vare bättre kunskapsöverföring och genomgående förhöjd kvalitet eftersom man kan göra mer riktade kunskapsinsatser inom ett SSC.
Rikard Ivert tillägger att processerna som förknippas med det ekonomiska upplevs som mer enhetliga och kunden ser det som en bättre levererad tjänst helt enkelt. Det är för övrigt inte enbart finansiella tjänster som kan organiseras inom ett SSC. Även personaladministration, IT, kundservice och inköp kan effektiviseras inom ett SSC.
– Jag är av uppfattningen att det finns stora vinster med att centralisera utvalda processer till en SSC-organisation. Konceptet är beprövat på marknaden men det finns flera bolag som kan dra nytta av att samordna sina processer inom ett SSC som ännu inte fattat beslutet. Genom att belysa vilka fördelar som finns och vår roll som rekryterings- och konsultföretag kan vi förhoppningsvis inspirera fler att våga ta steget.

Ökar lönsamheten
Enligt Rikard Ivert finns en trend där allt fler företag väljer att samordna sin nordiska ekonomiverksamhet till SSC-organisationer med placering i storstadsregionerna. Västerås utgör också en lovande marknad med tanke på att många stora företag har sina huvudkontor just här.
– Utvecklingen i Västerås tillhör vår framtidsstrategi med fokus på SSC. Det finns dels ett stort kundunderlag i närområdet och vi ser dessutom att vi kan trygga kompetensbehovet på hemmaplan. Vi strävar efter att utveckla både människor och företag lokalt och i Västerås ser vi att vi har tillgång till det vi behöver för uppgiften.
Rikard Ivert ser fram emot att få vara med och vidareutveckla en stark marknad för SSC i och omkring Västerås. Mycket kretsar kring att paketera och fylla erbjudandet med innehåll som passar för den lokala marknaden och de företag som finns i Västerås. Genom att stötta SSC-organisationen i deras kompetensförsörjningsstrategi, oavsett om det handlar om konsulter eller ett starkt rekryteringserbjudande bidrar Dfind Finance till att uppnå ökad lönsamhet i kundernas verksamheter.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top